Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Personalen ska inte behöva arbeta sig sjuka

Socialdemokraterna: Effektivisering måste också gälla politiken i Uddevalla

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att den kommunala ekonomin är i en ansträngd situation vet vi alla. Det är på inget sätt unikt för Uddevalla kommun utan gäller samtliga kommuner i landet, mer eller mindre. Möjligen kan man säga att Uddevalla står i vissa avseenden bättre rustad än de flesta kommuner, då vi sedan flera år har en ekonomi i balans.

LÄS MER: Svångrem och satsningar i budgeten nästa år

Nu kommer vi att behöva möta de kraftigt ökade kostnaderna som uppstår kring den demografiska utvecklingen. Fler barn, unga och äldre i verksamheten innebär kostnadsökningar som inte står i proportion till intäktsökningarna.

Är detta ett problem? Ja kortsiktigt ekonomiskt, men inte långsiktigt. De unga behöver vi i ökad omfattning för att möta morgondagens utmaningar, och för att klara framtidens omsorgsbehov för dagens vuxna befolkning. De äldre som nu i större utsträckning kommer att behöva omsorg, är ju också bidragande till ekonomin som skattebetalare.

LÄS MER: Tuffa år i ekonomin: "Vi har inga resurser att fördela"

Den fortsatta inriktningen på budgetar och verksamheter måste självklart inriktas på många olika åtgärder. Ökad digitalisering, förändrade arbetsorganisationer och en ständig översyn för att ta bort ineffektiva processer är självklara åtgärder. Men vi måste vara varsamma så att vi inte blir kontraproduktiva och genomför åtgärder som blir sämre eller dyrare på sikt.

LÄS MER: Dags att jobba på kommunens intäkter

När den nya majoriteten för första gången i kommunens historia lägger en budget med mindre pengar till verksamheterna är det viktigt att signalera hela organisationens ansvar för den ekonomiska utmaningen vi har. Socialdemokraternas budget bygger på att vi försöker mjuklanda åtgärderna i verksamheterna. Vi är övertygade om att vi kan effektivisera utan att personalen arbetar sig sjuka, men det förutsätter tydliga politiska strategier.

När vi presenterar vårt budgetförslag, då är det viktigt att se den kommunala servicen och utvecklingen i en helhet. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar till en god livskvalitet i livets alla skeden.

Vårt förslag innebär därför ett krav på en effektivisering även av den politisk organisation. Vi vill initialt återgå till den politiska organisation som var 2018. Detta innebär en kostnadsbesparing på 4-5 miljoner kronor. Dessutom föreslår vi att får resurser att utveckla sin verksamhet i stället för centralisering av ekonomiska resurser. Detta innebär ytterligare 45 miljoner.

I skolan läggs grunden för våra liv. Uddevalla ska ha en jämställd och jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Vi Socialdemokrater vill främja det livslånga lärandet där alla människor ges möjlighet till en högklassig utbildning, från förskola till högre utbildning och genom folkbildning.

LÄS MER: Socialdemokraterna räknar in välfärdsmiljoner från staten

Kultur- och fritidsaktiviteter måste vara tillgängliga för alla. Därför är det viktigt för oss att en svag familjeekonomi inte blir ett hinder för barn och unga att delta. Dessutom måste verksamheten bygga på rättvisa och jämställda villkor.

Den förebyggande sociala verksamheten är det effektivaste sättet att minska framtida kostnader. Det kan uppfattas som en enkel lösning men kräver tydliga prioriteringar för att lyckas.

Vi vet att personalen är nyckeln till framgångsrik verksamhet. Därför är det viktigt med heltider som anställnings norm, bra arbetsmiljö och inflytande över sin arbetssituation avgörande. Vi vill öka verksamheten i Intraprenadform. Det skapar stimulans, kontinuitet och bättre kvalitet.

Paula Berger (S)

Gruppledare

Ingemar Samuelsson (S)

Oppositionsråd