Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Planerna på en bajspump hotar badplatsen

Munkedals bästa badplats kommer att förstöras

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Av en ny skrivelse från Västvatten till länsstyrelsen framgår det att man åter planerar att lägga en avloppspump vid stranden på Gårvik. En pump, som om den skulle brädda (översvämmas, red anm), riskerar att förstöra den kommunala badplatsen. Men, när det gäller avloppspumpar är frågan tyvärr inte om, utan snarare när de bräddar.

För ett antal år sedan startade Munkedals kommun en plan att göra ett villasamhälle i Gårvik med tillhörande marina. Man föreslog att Gula Villan skulle rivas och en va-ledning dras till Munkedals reningsverk med en avloppspump precis vid badstranden.

Detta ledde till en proteststorm och valåret 2014 presenterade vi en skrivelse till kommunfullmäktige med 685 underskrifter mot detta.

Politikerna verkade förstå. Man överlät driften av Gula Villan till föreningen Gula Villans Vänner. Frivilliga har skrapat och målat och huset har fått nytt tak med stöd från Thordén-stiftelsen. Gårviks badortsförening är mycket aktiv och driver kommunens i särklass största simskola, med stöd av kommunen. Man städar stranden och ordnar volleyboll och fotboll för barn och vuxna. Vi har samtidigt försökt få politikerna att förstå vikten av ett bevarande av Gårvik som fritidsområde för Munkedalsbor och besökande, nu och för kommande generationer.

Tidigare i år meddelade Byggnadsnämnden så att man avbryter planerna på en marina och de av kommunen beslutade detaljplanerna för omvandling av sommarstugorna till permanenthus upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Det finns alltså idag ingen detaljplan som kräver, eller möjliggör, en omvandling av Gårvik till ett villaområde eller anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Trots detta fortsätter Västvatten sina planer på va-utbyggnad. Den politiska majoriteten har godkänt finansiering med skattemedel (32 miljoner kronor enbart för överföringsledning och reservoar). Totalt blir det ökad kommunalskatt med 1,75 miljoner kronor per år i 45 år. Till detta kommer ökande anläggningsavgifter (+ 22 procent) och ökade va-avgifter (+ 5 procent) och i nästa vecka föreslås kommunfullmäktige att öka kommunens borgen till Munkedal Vatten till 125 miljoner kronor för att finansiera kalaset.

Det värsta är förstås inte kostnaden utan att en utbyggnad, och en placering av en avloppspump vid stranden, riskerar att totalt förstöra Munkedals bästa badstrand och därmed Gårvik som fritidsområde. Som vi påpekade för tre år sedan: ”Om vi får en bajspump vi strandkanten, vem vill då skicka sina barn att bada i Gårvik?”

Men det är snart val igen. Om vi gör våra röster hörda mot detta vansinne kanske politikerna lyssnar på allvar denna gången. När väl avloppsvattnet runnit ut i Gullmarn är det för sent.

Per-Olof Andersson

För Arbetsgruppen för Gårviks utveckling