Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Populist. Donald Trump.

Populisterna kan inte bygga det goda samhället

De har ytterst sällan några riktiga svar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När vi läser tidningar, internetforum samt lyssnar till enskilda personer så noterar vi att många människor är oroliga och rädda inför framtiden. Denna oro förstärks av politiker som för egen vinnings skull profiterar på enskilda människors oro via kampanjer så som ”något har gått sönder i vårt land” och ”massinvandring” med mera.

Tyvärr är det en internationell trend att försöka vinna egna väljare genom att skapa oro. Denna trend syns i Brexit-kampanjen, samt hos politiker som Le Pen och Trump. För den enskilde politikern så är fruktan en effektiv metod, där man kan jobba med ett tydligt vi och dom, samt med en retorik som bygger på att de etablerade partierna inte längre lyssnar på medborgarna. ”Men om ni röstar på oss så ska vi göra Sverige, Ryssland, Frankrike, USA stort igen.”

Den skriftlärde vet att denna retorik har gamla anor. Redan Kung Davids son, Absalom satt utanför Jerusalems portar och berättade att kung David inte längre lyssnar men om folket bara vänder sig till honom så ska allt bli bra. Haken med denna retorik är att de som för fram dessa populistiska åsikter ytterst sällan har något faktiskt svar på hur man ska skapa ett gott samhället för alla.

Populismen är en mäktig kraft som många revolutionärer har använt sig av, men det finns extremt få exempel som visar att populismen skapar det goda samhälle som den enskilde populisten utlovar. Det är därför tragiskt att se hur flera partier väljer att bli mer populistiska i syfte att försöka bromsa populismens framfart i Sverige. Denna strategi kommer inte vara framgångsrik då den enbart bekräftar populistens världsbild. I stället för att flyta med och förstärka den oro och rädsla som finns i samhället måste vi som ansvarstagande politiker våga stå upp för en människosyn som håller fast vid principen att alla människor har samma människovärde.

För oss som kristdemokrater är det oerhört viktigt att vi alltid bygger samhället utifrån principen: Ecco homo (se människan). Kärlek, omsorg, förtroende, solidaritet och medmänsklighet är värdeord som är nödvändiga för att bygga det goda samhället. Samtidigt är det viktigt att man vågar hålla fast vid principen att överheten inte bär sitt svärd för gäves, utan det är till för att skydda de goda och straffa de onda. Staten har således som uppgift att dels värna allas lika värde, men man har också som uppgift att beivra brott.

Att se människan är inte det samma som att vara naiv eller blunda för kriminalitet. Men i allt mörker som omsluter oss via olika former av media så måste några våga stå upp för att allt inte är mörkt, utan tvärt om de absolut flesta önskar bidra till att skapa det goda samhället baserat på goda värderingar. Ger vi upp och låter oss drivas av rädsla så skapar vi ett samhälle där ingen känner sig trygg vi måste därför tillsammans arbeta för att minska rädslan och mörkret i samhället. Detta kan vi göra genom att vi i vårt eget liv ständigt försöker att se våra medmänniskor. Samt genom att vi bygger samhället utifrån de klassiska dygderna och att våra rättsvårdande myndigheter får goda möjligheter att gripa och straffa de som begår brott.

Magnus Jacobsson (KD)

Fatima Al Ismael (KD)