Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vybild över Gårviksområdet.

Positivt att bygga ut va-nätet till Gårvik

Miljövänligt avlopp/vatten är basfunktion och som skattebetalare vill jag att kommunen ansvarar för att det fungerar

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Detaljplanerna för Gårvik/Tungenäset området. När dessa planer växte fram var syftet att skapa förutsättningar för att fler väljer att bo och bli skattebetalare i Munkedal. Kommunen behöver förbättra sin ekonomi och har höga skatter/avgifter.

I stället för att fokusera på att spara kostnader i kommunal service, äldrevård och skolor, ville man ta grepp för att öka intäkterna. Mer intäkter ger möjlighet för ökad kommunal service och sänkta skatter. Så har jag uppfattat politikernas ambition. Det var enkelt att se syftet med planerna – bättre miljö, fler fastboende och fler skattebetalare.

Jag tycker det är positivt att våra politiker har visioner, är offensiva och tänker framåt för kommande generationer. Kommunen försökte ta ett helhetsgrepp som bland annat innebar större byggrätter, vatten/avlopp och säkra båtplatser.

Det är attraktivt att bosätta sig kustnära och det har visat sig lönsamt för flera av våra grannkommuner. Och en bra investering för den som väljer bo så. Tungenäset är förmodligen det område i kommunen som har störst potential och ligger kommunikativt bra. Men det är självklart att många då också vill ha en båt och säker båtplats när man bosätter sig nära havet.

Jag har all förståelse för att de som vistas på Gårviks området någon månad på sommaren – och bor på andra orter i Sverige eller i andra länder och betalar sin skatt där – kan se detta på annat sätt och ha ett annat perspektiv. Jag har respekt för det.

Men kommunen vill att fler flyttar hit, blir fastboende och betalar skatt i Munkedal, och det är bekymmersamt om inte alla politiker tänker så.

Jag tror det kommer att bli bra för alla på Gårvik/Tungenäset området, men det bör styras av det som mest stöder ambitionen att säkerställa god miljö och öka skatteintäkterna.

Någon kanske invänder och säger ”Hur vet du att det blir nya skattebetalare som bosätter sig på området?”

Jag vet inte det, men jag vet att det blir mer sannolikt om man skapar förutsättningar för det. Man får oftast inte intäkterna först och investerar därefter, det brukar vara tvärtom.

Nuvarande detaljplan är från 1966 och är gjord för ett fritidshusområde. Nu, mer än 50 år senare är det många som bor permanent på området. Det var nog ingen som trodde 1966. Allting utvecklas och det är klokt att acceptera det. De planer som nu görs måste vara inriktade för kommande generationer och hålla minst 50 år framåt i tiden.

Själv har jag minireningsverk sedan mer än 10 år. Det är igång året runt - inte bara sommarmånaderna - med ett externt serviceavtal och eget vatten. Det är mitt ansvar och helt upp till mig om jag vill att det skall fungera. Kommande generationer vill inte ha sådant ansvar – på sin höjd väntar de sig kunna använda en App eller liknande om det är problem.

Miljövänligt avlopp/vatten är basfunktion och som skattebetalare vill jag att kommunen ansvarar för att det fungerar nu och i framtiden. För mig är det en basal kommunal uppgift.

Vad som händer med kommunens planer vet jag inte.

Men jag vet att Munkedals kommun behöver fler invånare, mer skatteintäkter och fler som hjälper till att dela kostnaderna. Tänk långsiktigt och skapa förutsättningar.

Peter Pettersson

Gårvik