Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

"Präster som inte följer Svenska kyrkans regler kan avkragas"

"Besviken" svarar Ann-Sofie Ellbrant, kyrkorådets ordförande i Lysekil, om prästernas värderingar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Ann-Sofie Ellbrant 25 juli.

Jag vill börja med att tacka journalisten på Bohus­läningen som med lokal undersökande journalistik kunde visa att kyrkorådets ordförande i Lysekil for med osanning då hon förnekade att den så kallade ”Bögbotande prästen” anställts av kyrkoherden i Lysekil. Lokal journalistik behövs verkligen, vilket detta visat!
Jag måste med sorg konstatera att kyrkorådets ordförande använder sig av lögn som instrument för att förminska skandalen i Svenska kyrkan i Lysekil. Hon svär sig fri från att dela kyrkoherdens värderingar, men är det ändå inte så att du medverkat till att delegera beslutsrätten vid anställningar till kyrko­herden? Vore det inte rimligt att begära av dig då du känner kyrkoherden väl, att i delegationsbeslutet skriva in att de präster som denne anställer, ska dela Svenska kyrkans värdegrund? Eller om du inte delar kyrko­herdens beslut – ta tillbaka delegationen och ni i kyrko­rådet beslutar om alla anställningar i stället?
Vi har ju i Lysekils pastorat haft ett ”antal affärer” med kyrkoherden, som senast när denne vägrade hålla begravningsgudstjänst för en medlem i Svenska kyrkan. Detta då personen var kremerad innan själva gudstjänsten. Då tog biskopen kyrkoherden ”i örat” och denne ändrade sig. Vi har även haft fall där kyrkoherden vägrat viga frånskilda medlemmar i Svenska kyrkan. Listan kan göras längre.
Du skriver vidare att ”vi förtroendevalda” får be och hoppas att kunna påverka kyrkoherden så att denne kommer på ”bättre tankar”. Är det så som du ser på förtroendemannarollen i Svenska kyrkan? Kyrko­herden bestämmer och du är med för att be och hoppas att vara med för att påverka kyrkoherdens beslut?
Svenska kyrkans kyrko­möte har fastställt en värdegrund för Svenska kyrkan som även omfattar Lysekils pastorat. Vi har en biskop i Göteborgs stift och ett domkapitel som har beslutsbehörighet och kan exempelvis ”avkraga” präster som inte följer de regler med mera som gäller för Svenska kyrkans präster.
Så nu måste i förtroendevalda i Lysekil ta tillbaka taktpinnen och ta ert ansvar för era medlemmar i Svenska kyrkan för varför ska vi annars gå och röst på några som ”bara ska be och hoppas”?
Tyvärr ger detta tal från er kyrkopolitiker ännu fler utträden ur Svenska kyrkan!


Besviken