Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Hade jag en gammal anhörig på äldreboende skulle jag genast se till att sätta dit en joniserare, skriver Jan Ivarson.
Hade jag en gammal anhörig på äldreboende skulle jag genast se till att sätta dit en joniserare, skriver Jan Ivarson.

Pröva jonisering för minskad smittspridning

För många år sedan utvecklades en metod för jonisering av syremolekyler i luft. Jonisering sker naturligt vid åskväder. Därför upplevs luften som frisk efter ett åskväder.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jonisering innebär att syremolekyler blir mer aktiva på att oxidera oönskade gaser (lukter) och får små partiklar att falla ner till mark, bord och golv. De flesta har nog sett solstrålar i rumsluften. De visar att det finns mängder med damm i luften, för i ren luft syns inga solstrålar.

Jag har joniserad luft i min bostad. Vill jag se damm i luften får jag gå dit där jag tror att solen lyser och klappa på skjortan. Då kommer det fram lite damm som snart försvinner. Däremot blir det mer damm på borden än utan jonisering men det känns bättre än att andas in dammet. Luften känns alltid frisk i rum man går in i.

Baciller och virus förekommer inte själva i luft utan sitter på damm- eller vätskepartiklar. Om man förmår damm att falla ner blir luften renare. Det bör rimligen begränsa smittspridning.

Jonisering tillämpas i Sverige främst för att reducera lukter i avloppsanläggningar och soprum, men förekommer även där man hanterar kött och fisk. Utomlands finns jonisering där många människor vistas som i restauranger och flyghallar. men sällan i sjukvårdslokaler. Det är hög tid att prova tekniken med seriös utvärdering.

Tekniken är tämligen billig. Huvuddelarna är en transformator och joniserinsrör av glas som påminner om lysrör. I min villa är röret cirka 30 centimeter, som sticker in i tilluftkanalen. Kostnaden var cirka 7 000 kronor plus installation om man inte gör den själv.

Jonisering är en underskattad teknik i Sverige. Jonisering är inget radioaktivt och ska inte förväxlas med ozon som är en giftig gas. Vissa typer av joniseringsutrustning kan producera små mängder ozon som biprodukt, men måste ligga under tillåtet gränsvärde. Det finns olika tekniker för jonisering men den med glasrör är beprövad.

Tekniken bör provas i äldreboenden. Det finns rumsaggregat ungefär som fläktelement. De är utmärkta att placera i rum för dem som inte kan installera i en tilluftskanal. Hade jag en gammal anhörig på äldreboende skulle jag genast se till att sätta dit en joniserare. Driftkostnaden är låg, något tiotal watt beroende på apparat med eller utan fläkt.

Mer information finns på varionix.com, ekoion.se , renluftteknik.se , joniseringsteknik.se

Jan Ivarson