Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Krig. Stridsvagnar i Ukraina sommaren 2016.

Problem att regeringen spelar ner hotbilden

Johan Hultberg (M): Regeringen inte tycks ta in det försämrade säkerhetsläget på tillräckligt allvar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi lever i en orolig tid och säkerhetsläget i vårt närområde har dessvärre kraftigt försämrats de senaste åren. Kriget i Ukraina med Rysslands inblandning och annektering av Krim är det med iögonfallande exemplet på denna försämring men vi ser också bland annat en ökad underrättelseverksamhet och allvarliga cyberhot och attacker. Risken är också betydande att främmande makt kommer att försöka påverka det svenska valet i höst. Sverige måste anpassa sig till det kraftigt försämrade säkerhetsläget och stärka såväl det militära som det civila försvaret.

En framgångsrik svensk försvarspolitik behöver vara långsiktig. Det kräver i sin tur politiskt samarbete över parti- och blockgränser. Därför finns den parlamentariska Försvarsberedningen. Beredningen har i uppdrag att svara för samordningen mellan regeringen och riksdagspartierna om den långsiktiga inriktningen av försvars- och säkerhetspolitiken. I uppdraget ingår också att följa och bedöma den säkerhetspolitiska utvecklingen. Strax innan jul lämnade beredningen sin senaste rapport vari man bland annat kunde läsa ”ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas”. I så skarpa ordalag har inte hotbilden mot Sverige beskrivits på väldigt länge. Försvarsberedningens rapport inskärper behovet av att snabbt stärka Sveriges beredskap och försvarsförmåga. Under årets försvarskonferens Folk och Försvar gick dock statsministern emot Försvarsberedningens bedömning och det trots allt samtliga riksdagspartier, med undantag för Vänsterpartiet, var överens om bedömningen. Det är allvarligt att statsministern agerar på ett sådant sätt att beredningens arbete riskeras att undermineras men framförallt att han och regeringen inte tycks ta in det försämrade säkerhetsläget på tillräckligt allvar.

Vi moderater har utvecklat vår försvars- och säkerhetspolitik mot bakgrund av förändringarna i vår omvärld och det försämrade säkerhetsläget. För oss är det självklart att Sverige behöver ett stärkt försvar och att det måste ges hög politisk prioritet. Vi driver därför på för ökade resurser till Försvarsmakten, ett svenskt Natomedlemskap och en bättre krisberedskap med ett totalförsvar som kan möta alla slags hot. Vi vill också inrätta ett nationellt säkerhetsråd. Sommarens haveri på Transportstyrelsen påpekade på allvarliga svagheter i Sveriges förmåga till nationell krishantering. Dessa svagheter måste åtgärdas. Regeringen å sin sida väljer att spela ner hotbilden mot Sverige. Det är i sig ett säkerhetspolitiskt problem.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot