Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Varför dröjer regeringen med att sätta igång en bred nationell informationskampanj? Det undrar både vi och regionerna frustrerat, skriver Johan Hultberg (M).
Varför dröjer regeringen med att sätta igång en bred nationell informationskampanj? Det undrar både vi och regionerna frustrerat, skriver Johan Hultberg (M).

Regeringen måste ta ansvar för vaccinationerna

Under året som gått har mycket förändrats i vår vardag. Vi ombeds att i största möjligaste mån arbeta hemifrån, vi bör inte umgås med människor utanför det egna hushållet och i övrigt göra allt vi kan för att undvika trängsel och onödiga kontakter. Mycket av det vi före pandemin tog för givet måste vi i dag avstå. Allt för att begränsa smittspridning.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den nu påbörjade vaccinationen skänker dock hopp i en annars mörk tid. En snabb och framgångsrik vaccination av den svenska befolkningen är avgörande för att både rädda liv, jobb och företag.

Det finns mycket i regeringens hantering av denna pandemi som kan ifrågasättas och kritiseras. Så också när det gäller den så viktiga vaccinationen.

Staten har – genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) – åtagit sig att ta fram nationell kommunikation kring vaccinering mot covid-19, liksom att vidta åtgärder för att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt i befolkning.

Trots detta har fortfarande ingen en bred nationell informationskampanj kommit igång. Varför dröjer det? Det undrar både vi och regionerna frustrerat.

Regeringens passivitet är anmärkningsvärd. När korrekt och saklig information inte når ut riskerar desinformation få fäste och göda vaccinationsmotstånd. Redan nu kommer många rapporter om grupper som är skeptiska till att låta sig vaccinera sig. Det är mycket bekymmersamt.

I riksdagen har vi moderater därför tagit ett utskottsinitiativ med ett tydligt krav – en bred informationskampanj måste påbörjas omedelbart. Inte minst för att nå ut till grupper som har svårt att tillgodogöra sig den information som ändå ges, exempelvis personer med dålig kunskap i svenska.

Vaccinet är vårt hopp men regeringen får inte bara hoppas. En lyckad vaccination förutsätter att leveranserna av vaccindoser till regionerna kommer igång i högre takt men också att befolkningen är välinformerad. För detta måste regeringen ta ansvar.

Johan Hultberg (M)

riksdagsledamot från Fyrbodal och ledamot av riksdagens i socialutskott