Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sverigedemokraterna vill se ökade anslag till det svenska friluftslivet.  Bild: Nicklas Elmrin
Sverigedemokraterna vill se ökade anslag till det svenska friluftslivet. Bild: Nicklas Elmrin

Regeringen tittar på när friluftslivet går i konkurs

Smittspridningen av covid-19 har vid det här laget medfört stora problem inom många samhällsområden. Insatser görs från olika håll och människor hjälps åt för att minimera skadorna. I tider då sjukvården är hårt belastad och människors liv och hälsa står på spel är det rätt och nödvändigt med restriktioner och förbud gällande bland annat resor och turism.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa nödvändiga beslut även medför stora konsekvenser för de näringar som lever på att människor upptäcker nya platser och ser till att förvalta det kultur- och naturarv som många delar av turismnäringen utgör.

Från många håll hörs nu röster som uppmanar till att semestra i Sverige, spendera tid i naturen och stötta nationella näringar. Vad man dock glömmer är frågan om hur möjligheterna ser ut för detta efter att pandemin är över. Om inte landets friluftsorganisationer och turismnäring stöttas i dag, vad finns det då kvar att ta del av imorgon? Det är svårt att föreställa sig hur friluftslivets möjligheter och förutsättningar skulle påverkas om vi förlorar våra organisationer som arbetar med detta, till exempel anrika Svenska Turistföreningen (STF) som grundades redan år 1885.

STF har tappat nästan 40 miljoner kronor i intäkter i vår jämfört med förra året. Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsintäkter och intäkter från de boenden man tillhandahåller – intäkter som är närmast obefintliga i dagsläget. Hittills har man varit tvungen att säga upp nästan 200 personer och korttidspermittera runt 100 personer. Värt att ta i beaktning är också att merparten av dessa arbetstillfällen ligger i glesbygd. På huvudkontoret har närmare 60 procent av personalen blivit uppsagd eller permitterad. Det görs just nu dramatiska nedskärningar för att inte föreningen ska förblöda ekonomiskt.

Frivilliga insatser som till exempel ”Rädda STF” har genererat en del stöd, men det är långt ifrån tillräckligt. Dessutom har det årliga anslaget till friluftslivets organisationer i budgetpropositionen varit i behov av en ökning långt innan denna pandemi.

Om regeringen menar allvar med att stötta landets kulturliv bör man snarast återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder som säkerställer friluftsorganisationernas överlevnad som det kulturarv de utgör. Friluftslivets aktörer är inte bara bärare av folkhälsan, utan också brickor i en av våra nationella basnäringar vilket turismen faktiskt är. Det är hög tid att regeringen inser det och anammar vårt förslag om ökade anslag till det svenska friluftslivet.

Cassandra Sundin (SD)

riksdagsledamot i kulturutskottet

Aron Emilsson (SD)

riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Angelika Bengtsson (SD)

riksdagsledamot i kulturutskottet

Jonas Andersson (SD)

riksdagsledamot i kulturutskottet