Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Priset på havskräfta har sjunkit som en sten till följd av coronakrisen, vilket tvingar fram åtgärder från regeringen, skriver Johan Hultberg (M).
Priset på havskräfta har sjunkit som en sten till följd av coronakrisen, vilket tvingar fram åtgärder från regeringen, skriver Johan Hultberg (M).

Regeringens hantering av yrkesfisket är ett riktigt bottennapp

Som Bohusläningen har rapporterat om slår coronakrisen hårt mot västkustens viktiga skaldjursfiske. Särskilt är det kräftfisket som drabbats när den betydelsefulla och omfattande exporten har tvärnitat samtidigt som den inhemska efterfrågan från restaurangbranschen också har rasat. Som en konsekvens av detta har priset på havskräfta sjunkit som en sten. Och någon större ljusning är knappast i sikte. Nu måste regeringen agera.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För att rädda jobb och företag krävs kraftfulla åtgärder från statens sida så att företagen kan överbrygga den nu akuta krisen. Vi moderater har varit pådrivande för att på plats många av de alldeles nödvändiga stödåtgärder som införts. Men mer behövs. Dels behövs ytterligare generella stöd- och stimulansåtgärder men det behövs också mer riktade insatser.

En riktad insats för att stötta yrkesfisket vore en så kallad stillaliggandeersättning som till största delen finansieras via EU men med krav om viss nationell medfinansiering. För en månad sedan frågade jag fiskeministern Jennie Nilsson (S) om hon kunde garantera den nödvändiga svenska medfinansieringen. Några garantier fick jag inte men ministern sa i riksdagens talarstol att hennes ambition ”är att vi ska göra allt vi kan för att hjälpa svenskt yrkesfiske.” Trots det har inget har hänt. Ingen ersättning finns på plats för svenska yrkesfiskare samtidigt som Sverige är med och betalar för stillaliggandeersättningen till fiskare i andra länder då ersättningen som sagt till största del, närmaste bestämt till 75 procent, finansieras gemensamt inom EU.

Stillaliggandeersättningen är en akut och extraordinär åtgärd som behövs nu. Mer långsiktigt behövs andra åtgärder som stärker konkurrenskraften för yrkesfisket så som regelförenklingar och minskad byråkrati. Men från regeringen är det tyst om den typen av åtgärder. I stället jobbar regeringen vidare med förslag om att kameraövervaka yrkesfisket och att införa ett generellt trålfiskeförbud i skyddade områden. Kameraövervakning är ett allvarligt förslag ur integritetsperspektiv och förslaget om ett generellt trålfiskeförbud riskerar att slå undan benen för mycket av räkfisket i Bohuslän. För yrkesfisket i Bohuslän är nuvarande regering ett riktigt bottennapp.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot för Fyrbodal