Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Regionfullmäktige Bild: Karl af Geijerstam

Regionen organiserar bort samverkan med det civila samhället

"Vi vill gärna bevara den goda dialogen mellan politiska företrädare och företrädare från civilsamhället"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra Götalandsregionen är en föregångare när det gäller samverkan med det civila samhället. Men den samverkan som byggts upp under denna mandatperiod riskerar nu att raseras på grund av förändringen i den politiska organisationen som nu genomförs. Om vi på sikt ska klara välfärdsutmaningarna måste vi fördjupa samverkan mellan civilsamhället och regionen, inte tvärtom.

2014 tog Regionfullmäktige initiativet att tillsätta en beredning med syftet att utveckla metoder för jämlik samverkan mellan regionen och civilsamhället. Fler än 100 ideella organisationer har undertecknat en överenskommelse med regionfullmäktige. I den beredning som tillsatts, Beredningen för social ekonomi, har det ingått åtta politiker, en från vardera politiskt parti i regionfullmäktige och lika många från civilsamhället. Beredningen har sammanträtt vid tio tillfällen varje år. Det har inneburit ömsesidigt lärande och resulterat i ett flertal initiativ till ökad samverkan. Det framgångsrika kan sammanfattas i en ömsesidig respekt och en bra dialog. Flera kommuner i regionen, t ex Borås, Göteborg och Uddevalla har efter modell från regionen inlett framgångsrik samverkan med civilsamhället.

Men nu kan det arbetet gå förlorat. Just nu förbereder Regionfullmäktige en ny politisk organisation som kan få förödande konsekvenser för samarbetet och det upparbetade förtroendet som Beredningen för social ekonomi byggt upp.

I den nya organisationen vill man slå samman samverkan med det civila samhället med ett arbete för social hållbarhet och folkhälsa. Detta i en beredning som är direkt kopplad till regionstyrelsen. Vi utgår ifrån att intentionerna är att göra mera ”verkstad” av den pågående samverkan och detta är vi i grunden positiva till. Regionstyrelsen är ju ”regionens regering”.

Men, det finns också två andra förändringar som vi ser på med oro. Den första är att man avser att koppla den nya beredningen till den del av regionen som sysslar med regional utveckling. Det ger oss en känsla av att arbetet kommer att begränsas till näringslivsfrågor och sociala frågor. Regionen har två ”ben” i sin verksamhet. Regional utveckling är ett ben, hälso- och sjukvård är det andra. De största vinsterna för regionen när det gäller samverkan med civilsamhället är troligen just inom hälso- och sjukvårdsområdet. Ur vårt perspektiv tycks de missat att civilsamhällets har tre karaktärer; opinionsbildare och röstbärare, demokratiutvecklare och inte minst – utförare av välfärds- och hälso- och sjukvårdstjänster.

Den andra förändringen som vi ställer oss frågande till är den att man nu vill bryta mot en princip i överenskommelsen. Den om lika villkor för båda parter. Istället för att ha oss, parterna från civilsamhället, i en beredning önskar man snarare använda oss som en remissinstans. Man menar att det inte går att ge företrädare för civilsamhället möjlighet att ha en direkt dialog med politiker. Trots att vi vet att det är den nära dialogen som är framgångsfaktorn! Vi begär inte att få vara med och fatta politiska beslut, vi känner kommunallagens regelverk. Men vi vill gärna bevara den goda dialogen mellan politiska företrädare och företrädare från civilsamhället. Det som varit så framgångsrikt.

Nu tänker vi, de stora företrädarna för civilsamhället, som Svenska kyrkan, Idrottsrörelsen, Folkbildningens studieförbund och folkhögskolor, nykterhetsrörelsen, hembygdsgårds- och samlingslokalägare och vi som driver hälso- och sjukvård på regionens uppdrag som t ex Bräcke diakoni, starta en samarbetsorganisation för hela civilsamhället. Arbetsnamnet är Civilsamhället Västra Götaland. Syftet är att skapa en bra möjlighet till ökad samverkan. Vi vill öppna ”en dörr” mellan regionen och civilsamhället för att underlätta för båda parter att få ett ännu bättre samarbete. Det känns extra viktigt idag, då dörren som öppnats genom den tidigare beredningen, nu verkar skjutas igen.

Representanter för civilsamhället

Holger Andersson

Hela Sverige ska leva Västra Götaland

Jan Linde

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Helen Mellström

Bräcke Diakoni

Av länets ca 1,6 miljoner invånare är det lite fler än hälften som gör engagerade insatser i sina organisationer. Minst 15 timmar per månad. Det ideella arbetet är sammantaget flera timmar än allt offentligt finansierat arbete inom hela Västra Götaland. Inom civilsamhället finns också mycket professionell kunskap och många anställda.