Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Håller inte måttet? Thomas Wahlberg (smittskydd Västra Götaland), Ann Söderström (Hälso och Sjukvårdsdirektör), Johnny Magnusson (ordförande regionstyrelsen) och Helén Eliasson(Vise ordförande regionstyrelsen) under fredagens pressträff med Region Västra Götaland Bild: Adam Ihse/TT

Regionerna klarar inte av att hantera coronakrisen

Sjukvårdens ledning måste tas över av staten.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under den aktuella coronaepidemin har Sveriges 21 regioner visat att de inte varit samordnade och att de inte haft förmåga att planera gemensamma insatser. Istället har staten genom socialstyrelsen varit tvungen att ta över viktiga nationella insatser.

Socialstyrelsen sköter nu gemensam upphandling av viktig medicinsk skyddsutrustning i vården och andra medicinsk teknisk utrustning. Socialstyrelsen försöker också få igång samarbete med företag i berörda branscher för inhemsk produktion.

Socialstyrelsen tar också ansvar för planering av gemensamma vårdresurser till följd av den pågående epidemin. Fördelningen av Intensivvårdsresurser tas också över av socialstyrelsen så att patienter med behov av intensivvård kan fördelas till de sjukhus som kan erbjuda plats.

Sedan tidigare är det väl känt att regionerna inte kan erbjuda vård på lika villkor i landet. Vårdköer varierar och möjligheten till vård inom vårdgarantin varierar kraftigt inom olika regioner.

Tillgången till nya avancerade läkemedel kan variera inom landets regioner. Gemensam rekommendation av läkemedel finns inte utan det sker individuellt i våra 21 regioner. Upphandling av läkemedel sker i varje region för sig. I flera regioner var det dessutom problem under 2019 sedan man upphandlat en oprövad leverantör av operationsmaterial vilket orsakade leveransproblem och uppskjutna operationer.

Efter regionernas visade oförmåga att leda och planera gemensamma vårdresurser är det uppenbart att våra regioner bör avskaffas. I ett första steg måste sjukvårdens ledning tas över av staten.

Thomas Ericson

Ann-Charlott Gustavsson

Uddevallapartiet