Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Regionerna borde haft lager av både skyddsutrustning och testningsutrustning.  Bild: ADAM IHSE / TT
Regionerna borde haft lager av både skyddsutrustning och testningsutrustning. Bild: ADAM IHSE / TT

Regionerna missade helt att krisplanera

Coronapandemin måste leda till regionernas nedläggning

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Anders Knape med flera 28 december

LÄS MER: Nu är tid att kraftsamla – inte leta syndabockar

Den politiska ledningen för Sveriges kommuner regioner skriver nu insändare på nytt till Bohusläningen. Det är ju mycket ovanligt och man kan fundera på vad det kan bero på?

I insändaren framgår att man nu skall "kroka arm och titta framåt" - ett välkänt politiker knep. De som skall klara framtiden är de 40 000 (!) förtroendevalda "som medborgarna valt för att de känner tillit till dem". Dessa förtroendevalda är alltså våra regionpolitiker. Politiker som till mycket stor del är okända för medborgarna och som har mycket lågt förtroende hos medborgarna. Allt känt sedan länge genom SOM undersökningar vid Göteborgs universitet. Kostnaden för hela den regionala politiska apparaten är enorm. Pengar som behövs i vården framöver.

I andra länder – som klarat den pågående pandemin mycket bättre än vi – har man inga regioner. I vårt grannland Norge förstatligades sjukhusvården 2001 samtidigt som primärvården kommunaliserades. Där är dödstalen i pandemin mindre än en 10-del av vår. Hur mycket av det som beror på sjukvårdens organisation kommer man säkert att återkomma till i pågående uppföljning.

Sveriges regioner har redan fått mycket allvarlig kritik från inspektionen för vård och omsorg för stora brister i vård och behandling utifrån individuella behov bland annat. Denna viktiga detalj glömmer ledningen för Sveriges regioner att nämna i sin insändare. Istället delar man ut kritik till andra aktörer som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Tidigare under pandemin var det problem med att komma igång med Covid testningen som startade mycket sent och genomfördes utan samordning. Detta orsakade ökad sjukdom och dödsfall.

Enligt insändaren var det Socialstyrelsen fel att kommunerna inte hade tillräcklig tillgång till skyddsutrustning. Att regionerna helt lagt ned sin egen lagstadgade skyldighet att krisplanera framgår förstås inte i insändaren. Detta innebar att det inte bara var kommunerna som saknade skyddsutrustning utan även den regionalt anställda sjukhuspersonalen.

När andra pandemivågen var ett faktum blev Socialstyrelsen tvungen att akut kalla alla hälso- och sjukvårdsdirektörer från regionerna till ett möte för att samordna tillgängliga IVA resurser i Sverige. Denna samordning hade tidigare varit omöjligt trots de stora administrativa resurser som finns centralt på SKR i Stockholm med den enormt omfattande politiska ledningen. Flera regioner hade istället var för sig - utan samordning - planerat att rekrytera personal utomlands.

Man får hoppas att den pågående utredningen om misslyckandet i Sverige med hanteringen av Covid pandemin leder till en debatt som inkluderar nedläggningen av Sveriges 21 regioner. Målet måste vara att förstatliga Sveriges sjukhusvård liksom i Norge, att kommunalisera primärvården och att överföra ansvaret för läkare knutna till äldrevården till kommunal tjänst.

Thomas Ericson

f.d. överläkare

Uddevalla sjukhus