Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Regler, lagar och skatter hämmar landsbygden

Fredrik Christensson (C) och Tobias Bernhardsson (C): Unga familjebildare på landsbygden har ofta svårt att få byggkalkylen att gå ihop.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Oavsett om man bor på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller i innerstaden ska människor ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet. Landsbygden och städerna delar idag många utmaningar med varandra, även om de kan te sig lite olika beroende på vart i landet man verkar.

Om alla delar av landet, bruksorter som förorter, ska kunna växa så krävs bättre förutsättningar för framför allt jobb och företagande, men även närvarande polis och fungerande infrastruktur med fungerande vägar, järnvägar och bredband.

Även behovet av en reformerad bostadsmarknad är stort i hela landet. En avgörande förutsättning för tillväxt och möjligheten att leva i hela landet är att människor har någonstans att bo. Alltför omfattande regleringar av byggande och uthyrning har gjort det dyrt att skaffa bostad. En snabb uppgång av svenskarnas skuldsättning, underblåst av skenande bopriser i storstäderna, har ökat på obalanserna och riskerna i ekonomin. Medan vi på andra håll i Sverige knappt ser något byggande alls, trots bostadsbrist. Unga familjebildare på landsbygden har ofta svårt att få byggkalkylen att gå ihop, trots att fastighetspriserna ökat de senaste åren. Drömmar om att bygga och bo på landet kan därmed alltför ofta gå i kras.

Landsbygdens utveckling hindras idag i stor utsträckning av regler, lagar och skatter. En rad regler hindrar byggandet i attraktiva områden på landsbygden, vilket i sin tur hämmar utvecklingen utanför städerna. För att skapa fler platser för attraktiva bostäder krävs bland annat mer byggbar mark, att antalet riksintressen minskas och att strandskyddsreglerna reformeras.

Likvärdiga möjligheter i hela landet innebär inte likformighet. Samma utmaning kan lösas på skilda sätt i olika delar av landet. Politiken behöver därför utformas med en insikt om att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. Kraften finns i människor med drömmar och idéer, det som behövs är bättre förutsättningar för jobb och företagande, reformer för bostadsbyggande och närvarande polis i hela landet.

Ska vi få ett Sverige som håller ihop krävs dessutom fungerande infrastruktur, det gäller såväl i Göteborg som Dalsland och Bohuslän.

Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot Fyrbodal

Tobias Bernhardsson (C)

Oppositionsråd Färgelanda