Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Kräver snabba beslut. Oppositionspolitiker vill riva upp fiskeförbud,

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Riv upp fiskeförbudet och tala med folk

Debatt: Dags att kalla till ett nytt möte i kommunstyrelsen.

Lysekils kommuns styrande politiker har fattat beslut om fiskeförbud i Norra hamnen i Lysekil. Detta har skett efter att närboende och båtägare har framfört klagomål till kommunen, som menar att fisket från bryggor stör den allmänna ordningen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Först, för tydlighetens skull, det är oacceptabelt att bland småbåtar, badande och promenerande kasta runt drag och krokar med risk att skada människor och egendom. Lika oacceptabelt är det att efter fiske lämna kvar stora mängder fiskrens på bryggorna. Det fiskeförbud som nu de styrande politikerna infört i Norra hamnen i Lysekil går stick i stäv mot det kommunen själv predikar och anstränger sig för att förankra och tillämpa. I styrdokument och vid högtidliga tillfällen lyfter vi fram vikten vid att föra dialog innan beslut fattas. Kommunens visionsarbete tar avstamp från de vackra orden ”öppet, enkelt och värdigt”, dessa ord ska ligga till grund för kommunens värdegrund.

När vi nu förbjuder fiske från kommunens bryggor, som ju här närmast är att beteckna som en sedvana, skjuter vi oss själva mångfalt i foten.

Flera av dem som fiskar på bryggorna är nyanlända och utrikes födda. Utan någon som helst dialog med dem som fiskar inför vi fiskeförbud. Vi säger att vi ska vara öppna, men med förbudet bidrar vi till motsatsen, det vill säga att vi utesluter grupper från fritidsaktiviteter, vi bidrar till ett utanförskap när vi måsta ta vara på alla chanser som kan bidra till integration. Fisket skapar på det enklaste sätt en naturlig mötesplats, där folk kan träffas och tala med varandra.

Vi hade velat se att man först hade haft en ordentlig dialog med de som uppfattas som störande. Vi är övertygade om att man hade kunnat komma tillrätta med ordningsproblemen utan att behöva införa ett generellt fiskeförbud. Lika övertygade är vi om att man med informationstavlor med allmänt hållna förhållningsregler hade kommit långt.

Lysekilspartiet och Miljöpartiet vill att beslutet om förbud upphävs snarast möjligt. Eftersom kommunens styrande politiker redan har fattat beslut om fiskeförbud kan detta inte upphävas utan att ett nytt beslut fattas. Vi undersöker möjligheterna att kalla till ett extra kommunstyrelsemöte. Går inte detta avser vi att väcka ett ärende vid kommunstyrelsens möte i slutet av augusti. Vi kommer också att föreslå en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna. Det är viktigt att dessa är uppdaterade och ger alla intressenter – inte minst för att underlätta arbete för kommunens tjänstemän – vägledning om vad som gäller i Lysekils kommun. Därutöver vill vi medverka till att det kommer fram förslag som minskar intressekonflikterna, men ett totalt fiskeförbud är oss helt främmande.

Ronald Rombrant

Fredrik Häller

Catharina Hansson

Lysekilspartiet

Inge Löfgren

Miljöpartiet