Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Smögens camping Bild: Privat

Säg nej till förfulning av Smögen

Industriverksamhet blir estetiska "ögonbajsar"!

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med utgångspunkt i att Smögens Camping är ett av dom större grönområdena i Kungshamn-Väjerns närhet, så uppmanas styrande politiker en sund och reflekterande debatt.

Campingen stängdes den 14 augusti i år. Se insändaren i Bohusläningen “Låt Smögens camping förbli ett härligt friluftsområde” från samma datum. I dagsläget är Campingen tyvärr utlagt enligt detaljplan till industriområde, kontor och hantverk.

Att både kommun och exploatör ser ofantliga möjligheter i detta område har vi noterat. Enligt senaste förslag skall en algodling placeras på detta öppna grönområde. Användningen av grönområdet som algodling, är inget vi grannar ser välvilligt på. Så klart att vi hellre vill att området skall användas med utgångspunkt i, att det är ett av centralortens större grönområden och så klart skall detta inte sluta som grå industri. Det finns inte många grönområden i Kungshamn!

Vad befaras från samrådsprotokoll om användandet av området Ödegården, är en algodling planerad på taket av laxodlingen/fiskodlingarna. Är detta samma algodling som nu skall lägga beslag på campingområdet? Kommer det bli ett nytt samrådsmöte om denna radikala ändring, som nya placering av algodlingen innebär?

Att utseendet av infarten till Kungshamn och därmed utsikten i området Vägga tätort kommer ändras markant (har tyvärr redan degraderats), med en algodling på campingen är ytterligare en försämring. Att bebygga eller med andra ord förstöra grönområdet är ett stort misstag, och fel signal att skicka ut.

Man bör inte lägga nya industrier i grönområdet. Det är inte bara buller och lukt som är ett problem utan industribyggnader är så mycket tråkigare att se än bostäder, när man kör igenom området. Kungshamn har fått ett nytt blickfång som absolut inte harmonierar med omgivningen, två torn, tillhörande biogas-anläggningen! Twin Towers? Dessa torn borde byggas så att de kan döljas bakom graniten.

I det fallet att laxodlingen inte uppnår giltigt miljötillstånd vill ett naturligt steg vara att placera algodlingen, där laxodlingen skulle ha varit på den tidigare naturtomten, numera laxodlingens tomt. Där markytan redan har anpassats för fabriken, utan att ha uppnått ett giltigt miljötillstånd. Då kan grönområdet ligga kvar som buffert mellan industri, natur och tätort.

Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun, bör besöka området och göra observationer om utvecklingen. Nämnden brukar ha höga etiska reflektioner alla på byggen i kommun. Att beskåda industrin Hagaberg/Ödegården från havssidan är ingen vacker syn heller. Det är dags att börja hänvisa nya industrier till Hogenäs industriområde Där det finns gott om outnyttjad mark.

Berika det svenska språket med ett nytt begrepp kan vara på sin plats, om stadsarkitekten håller med oss, vet vi dock inte, när vi insisterar på att dessa industriella nyetableringar faktisk med rätta skall kallas “ögonbajsar”.

Det är mänskligt att göra fel, även en kommun gör fel. Att rätta till fel är en god och uppskattat egenskap. Är Sotenäs kommun oförmögen att ompröva och rätta till felaktiga beslut?

Uppslag i Wikipedia på planmonopol ger följande: “Planmonopolet har kritiserats för att möjliggöra för lokalpolitiker att gynna existerande näringsidkare med politiska kontakter.” Är det här Sotenäs kommun har landat?

Sotenäs kommun har ändrat planeringsstrategi från långsiktigt till kortsiktigt. När exploatörerna knackar på dörren, så delar man ut första och bästa detaljplan man hinner sätta ihop!

Översiktsplanen, som skall säkra en långsiktig hållbar utveckling, är den lagd på hyllan? Vet valda politiker att Sotenäs kommun långsiktiga planeringstänk står skriven i Översiktsplan 2010? Vi konstaterar även att översiktsplanen är från året 2010, och inte uppdaterad på länge! Vilka folkvalda politiker, kan se skillnaden och förstå de olika användningarna av centralortens två industriområden, Hogenäs kontra Hagaberg, Ödegården? Vilket år är nästa översiktsplan färdigredigerat, år 2025?

Mats Karlsson

Stensholmsgatan

Henrik Damgaard

Stensholmsgatan