Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Hunnebostrand – bör bevaras.

Säg nej till mer betong i Hunnebostrand

Kommer kommunen att rädda gamla skolan?

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med förskräckelse såg vi doktorsvillan vid Dinglevägen i Hunnebostrand jämnas med marken 2016. Den vackra tjugotalsvillan revs i sin helhet. Den ersattes av ett intetsägande billigt modulhus i betong.

Vi trodde inte att man kunde komma på tanken att göra så längre. Idag förstår vi att det inte går att återskapa vare sig en kulturhistorisk byggnad eller dess mervärden för omgivningen. Förstår man inte det här i Sotenäs kommunhus? Sätter man sig som en kort tids enskild kommunpolitiker över allas vår kulturhistoria och kan besluta att radera den om man har lust?

Om det nu inte skulle funnits någon annan strategisk plats för ett serviceboende i hela Hunnebostrand än just där doktorsvillan stod, så fick man med respekt och ödmjukhet inför vårt gemensamma kulturarv integrera ett serviceboende i den befintliga miljön. Det är inte svårt för en duktig arkitekt att rita en ny byggkropp som harmonierar med en befintlig, utan att förstöra eller förfula.

Unik skolbyggnad

Vid sidan om serviceboendet står en annan historisk byggnad, den unika skolbyggnaden i Nordisk Klassicism uppförd 1919. Vår kommun har misskött sitt lagstadgade ansvar för byggnadens underhåll under många års tid nu. Kan det vara så illa att det är en medveten handling att låta skolhuset förfalla för att till sist göra det mer legitimt att riva även detta?

Prästgården och de två (tidigare tre) gula villorna längs Hunnebostrands inkörsallé utmärker sig med sin storlek och sin praktfulla byggnadsstil bland övrig bebyggelse. Det finns en historisk relation mellan ortsbefolkningen och prästgården, (doktorsvillan), skolhuset och gamla apoteket. De ingår i både lokalbefolkningens och besökares medvetanden och berättelser. De har blivit landmärken för orten. De har länge gjort Hunnebostrands entré vacker och välkomnande trots en i övrigt dyster gatumiljö längs Dinglevägen.

Kulturhistoriska inslag i en samhällsmiljö är av största betydelse för den psykologiska helhetsupplevelsen av platsen. Dess närvaro är avgörande för om vi människor trivs på en plats eller inte. Modulhus i betong har ingen sådan effekt, de saknar utstrålning. De upplevs vare sig som lockande eller välkomnande av det mäskliga sinnet och de sätter ingen kvalitetstämpel på platsen. Modulhus i betong är något som generellt förknippas med förorter eller industriområden.

Inga slott

Här ute, i de små kustsamhällena på Sotenäset har vi inte några slott att bevara åt eftervärlden men vi har fortfarande, iallafall en, unik skolbyggnad kvar som med sitt ursprungliga utseende är så nära ett slott vi kan komma. Skolhuset är fortfarande av högsta kvalité, trots misskötseln. Det vore skamligt att slänga det på soptippen. Det är dags att återskapa det till dess ursprungliga ståtlighet, få det skyddat och låta det få fortsätta att sätta sin praktfulla prägel på vårt samhälle.

Vi har idag knappt några historiska byggnader kvar i vår kommuns ägo. Våra folkvalda politiker har fått härja fritt i alltför många år nu med siktet inställt på att springa Sotenäsbostäders ärenden på bekostnad av vår gemensamma kulturhistoria. Det är sorgligt. Man kan inte lägga ansvaret för vår kulturmiljö i ett bostadsbolags händer. Det kan närmast liknas vid att bocken har fått i uppdrag att vakta havresäcken.

Vår förhoppning är att vår oro för skolhuset är obefogad och att Sotenäs kommun fortsättningsvis tar sitt lagstadgade ansvar för vårt kulturarv på allvar. Det är redan alltför många skyddsvärda byggnader som rivits i kommunen. Nu får det räcka med förstörelse och förfulning. Det är dags, innan det är för sent, att välvårda det vi har fått och bevara för eftervärlden.

Vi är många, fastboende, sommarboende och turister som valt Hunnebostrand för dess vackra miljö. Den vill vi ha kvar.

Fyra unga, fastboende familjer i Hunnebostrand