Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skomakarudden, Råghult Bild: Sara Kirudd
Skomakarudden, Råghult Bild: Sara Kirudd

Säg nej till planerna på att exploatera Skomakar­udden i Bovallstrand

Centrala havsnära områden som Skomakarudden bör bevaras och utvecklas för det rörliga friluftslivet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Efter cirka 10 års uppehåll återupptas nu planerna på att exploatera Skomakarudden i Bovallstrand. Syftet är att bygga 32 bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, småbåtshamn mm.

I dagsläget finns det inga faktaunderlag som styrker behovet av att planera för ytterligare bostäder i Bovallstrand. Tvärtom finns det redan idag färdiga eller pågående detaljplaner för att bygga ca 85 bostadsenheter. I kommunens pågående översiktsplanearbete ska politiken peka ut utvecklingen för Bovallstrands framtida bostadsförsörjning och föreslå lämpliga områden att bebygga. Det blir då viktigt att lägga fokus på bostadsområden som attraherar till åretruntboende.

Det finns flera områden runtomkring Bovallstrand som erbjuder fina naturnära boendemiljöer lämpliga för framtida bostäder. Centrala havsnära områden som Skomakarudden bör bevaras och utvecklas för det rörliga friluftslivet.

Socialdemokraterna har under hela planarbetet påtalat det högst olämpliga i att exploatera själva Skomakarudden då denna udde med tillhörande badplats utgör viktiga naturvärden och är en stor tillgång för boende och besökare. Vid sidan av Badholmarna är Skomakarudden en av norra Sotenäs populäraste badplatser med bra tillgänglighet och badvatten av hög kvalitet.

Byggnation för nära badplatsen avhåller allmänheten och äventyrar de unika värden som råder på denna plats. Det finns risker för att området upplevs privatiserat såsom har skett i andra delar av kommunen, till exempel vid badet på Klevens Udde.

Under tidigare planarbete framkom många negativa synpunkter utifrån att det föreligger flera allvarliga hinder för att kunna garantera en hållbar och god boendemiljö:

• Förorenad mark

• Instabila markförhållanden

• Översvämningsrisker

• Hög bullernivå från trafiken

• Säkerhetsavgränsning mot badplats

• Säkerställande så att de marina värdena inte påverkas

• Säkerställande för skredrisker

Alla dessa osäkra faktorer pekar på att området är olämpligt att exploatera i den skala som föreslås

Socialdemokraterna ser däremot en stor potentiell möjlighet att utveckla naturnära boendemiljöer i närheten av Bovallstrand. Områden där man kan leva nära naturen med alla dess möjligheter som till exempel odling och djurhållning samtidigt som man snabbt kan ta sig till ut till havet och Bovallstrands centrala delar. Skomakarudden ska värnas och utvecklas för det rörliga friluftslivet, en plats dit alla boende och besökare kan komma och njuta av platsens alla kvaliteter.

Socialdemokraterna i Sotenäs

Birgitta Albertsson

oppositionsråd

Britt Wall

2:e vice ordförande byggnadsnämnden

Vivianne Gustafsson

ledamot byggnadsnämnden

Bengt Sörensson

ledamot kommunstyrelsens tekniska utskott

Läs mer:

Nya villor planeras i Bovallstrand

Fortsatt strid om ny detaljplan i Bovall

Kommunen vill bygga bostäder i giftområde

Gifthotet utanför Skomakarudden avvärjt

Vi tror inte på det här längre