Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Skiss. Debattören har ett förslag på ny gång- och cykelväg. Bild: Läsarbild

Så billigt kan en gång- och cykelväg byggas i Ulvesund

Vi kan skapa en fantastisk strandpromenad med belysning och viloplatser

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En gång och cykelväg mellan Ljungskile och Ulvesund har i många år diskuterats utan att någon lösning kommit tillstånd. I somras skapades en grupp bestående av ordförande i Ulvesunds vägförening och de angränsande vägföreningarna, för att arbeta med möjligheten att få till en gång och cykelväg.

Gruppen kallade till stormöte den 29 juli i Ulvesunds Växthus. Cirka 100 personer ställde upp mitt i semestertiden. Med representanter från Trafikverket, regionen, kommunen och flera politiker från olika partier fördes det en livlig diskussion. Men som så ofta skyller man på varandra ingen vill ta kostnaderna.

Efter hösten 2017 när vägbanken utefter berget byggdes om och vägen var avstängd i 3 månader, har trafiksituationen blivit fullständigt livsfarlig för gång och cykeltrafikanter. Detta beroende på att på att vägen har försetts med räcken på båda sidor, vilket innebär att inga vägrenar finns kvar. Vägen har på så vis blivit betydligt smalare än den tidigare var. Inga barn har möjlighet att gå eller cykla till skolan längre.

I och med att vägbanken byggdes om i sin helhet 2017 är det inte troligt att gång och cykelväg kommer att byggas i anslutning till vägbanken, eftersom detta inte utfördes samtidigt.

Under mötet presenterade undertecknad följande förslag.

Lägg ut 25 stycken flytande betongpontoner. Vardera 3 meter breda och 20 meter långa.

Starta vid Gamla Ångbåtsbryggan, fram till udden där Kuststigen startar. Kostnaden för en längd av 500 meter utlagt och klart blir fem miljoner kronor. Sedan tillkommer räcke, belysning, utbyggnader med soffor. Kostnad för detta: cirka 1.5 miljoner.

Därefter anläggs gång- och cykelväg på land, cirka 400 meter lång, med dragning på norrsidan av kaffetorpet. Kommunen äger marken, så det föreligger inget behov av markinlösen. Det som kommer att krävas är en vattendom för att lägga ut pontoner.

LÄS MER: Hopp om cykelväg till Ulvesund

Detta utförande skulle skapa en fantastisk strandpromenad med belysning och viloplatser. En gång- och cykelväg skulle då knyta samman Ulvön med Lyckorna och gå utmed hela Ljungskileviken.

Detta förslag är mycket kostnadseffektivt. I tidigare framtagna kalkyler, med en gång och cykelbana i anslutning till vägbank, har det talats om en kostnad på 35 miljoner kronor. Detta förslag skulle innebära en kostnad på cirka 12-15 miljoner.

Kostnaden delas mellan regionen och kommunen i lika delar. Trafikverket står för utförandet.

Göran Kron

Ulvesund