Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Större kunskap och respekt är nyckeln till att trygga framtiden för våra hav, menar Linnéa Engström på MSC.
Större kunskap och respekt är nyckeln till att trygga framtiden för våra hav, menar Linnéa Engström på MSC.

Så får vi skolbarnen att känna hopp om havens framtid

Haven är vår främsta buffert för klimatförändringarna och fisket står för en sjättedel av det animaliska protein som konsumeras världen över. Samtidigt har hoten mot världshaven aldrig varit större. Skolor i Västra Götaland kan spela en viktig roll för att tydliggöra sambandet mellan det vi äter och vår tids stora ödesfråga.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fisk är den matvara det handlas mest med i hela världen – mer än bananer, kaffe och socker. Var tionde människa på jorden är beroende av fiskindustrin som inkomstkälla och fisket står för 17 procent av det animaliska protein som konsumeras globalt.

Men haven är inte bara en av mänsklighetens viktigaste källor till försörjning och mat, utan även vår främsta buffert inför klimatförändringarna, eftersom de tar upp koldioxid och producerar syre. Vartannat andetag vi tar är syre som kommer från haven. Våra hav är en förutsättning för livet på jorden.

I höstas konstaterade FN:s klimatpanel IPCC i en uppmärksammad rapport att havsnivån stiger kraftigt, att haven blivit varmare och mer syrefattiga, samt att viktiga ekosystem har rubbats. Dessa enorma påfrestningar utgör inte bara ett hot mot de arter som lever i haven – utan även mot oss människor.

Vi är övertygade om att skolan har en nyckelroll för att öka förståelsen och kunskapen om havens betydelse för människans framtid.

Genom att arbeta för ett miljömässigt hållbart fiske försöker vi på MSC göra vad vi kan för att säkra livet i haven. Med vårt blå miljömärke vill vi göra det lätt för konsumenter att hitta och köpa hållbar fisk och skaldjur i butiker och på restauranger. Att ersätta kött med fisk är också ett konkret sätt att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi är övertygade om att skolan har en nyckelroll för att öka förståelsen och kunskapen om havens betydelse för människans framtid. Vi ser två viktiga områden där skolor i Västra Götaland kan göra stor skillnad:

1. Undervisningen. Förutom den stora problembilden måste vi ge skolbarnen hopp om framtiden – och verktyg att förändra. MSC har därför tagit fram ett undervisningsmaterial för mellan- och högstadiet om hållbara hav, som är tydligt förankrat i läroplanen.

2. Skolmaten. Livsmedelsverket rekommenderar skolor att servera fet fisk 1–2 gånger i veckan, då den har ett högt näringsinnehåll med viktiga aminosyror och fetter. En stor del av den fisk som levereras till svenska skolor i dag är MSC-märkt, vilket är fantastiskt!

Ett miljömässigt hållbart fiske är absolut nödvändigt för att tackla klimatförändringarnas effekter på livet i haven, säkra den biologiska mångfalden och trygga livsmedelsförsörjningen. Med större kunskap och respekt för våra hav kan även framtidens generationer äta sig mätta på detta otroliga livsmedel, utan att utarma livet och resurserna under havsytan.

Linnéa Engström

programdirektör för miljömärkningen Marine Stewardship Council (MSC) i Skandinavien och Östersjöregionen