Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Nu ska det bli fler vägbyggen i Fyrbodal.

Så förbättrar vi vägarna i länet

Centerpartiet: Fyrbodal kommer att få flera viktiga vägutbyggnader.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den regionala infrastrukturplanen som regionens beredning för hållbar utveckling enats om innehåller flera viktiga satsningar i Fyrbodal. Det möjliggör en fortsatt positiv utveckling i denna delen av länet. Beslutet omfattar perioden 2018-2029. I planen ingår flera viktiga satsningar som kommer att förbättra vägstandard och öka framkomligheten med såväl lastbil, buss, bil och cykel i vårt område de närmaste åren.

De största objekten nämns enligt en prioriteringslista och en preliminär kostnadsbedömning. Av dessa objekt finns bland annat slutförandet av väg 160 på sträckan Säckebäck- Varekil på Orust med 136 miljoner kontor och även satsningen på väg 161 på sträckan mellan Rotvik- Bäcken i Uddevalla med 198 miljoner kronor. Båda dessa satsningar kommer stå klara inom tre- fyra år. Sträckan från Bäcken fram till Skår kommer också att åtgärdas under perioden. Under 2019 kommer studier att göras för att slå fast exakt vilka åtgärder som behövs.

Satsningar på väg 171 från Gläborg fram till Kungshamn kommer att påbörjas under perioden och även väg 173 på sträckan Färgelanda- Frändefors pekas ut som ett prioriterat objekt i infrastrukturplanen. Studier om exakt vilka insatser som behövs på dessa vägar kommer Trafikverket att börja arbeta med inom 3-4 år. Utöver viktiga vägsatsningar har regionen nu tagit beslut som kommer att öka möjligheterna att resa kollektivt. Bland annat kommer nya resecentrum att börja byggas i Lysekil och Strömstad under åren 2027-2028. I Uddevalla blir det byggstart för en stadsbussterminal under 2026.

I infrastrukturplanen pekas vissa stråk ut lite extra. Av de nio stråk i länet som finns med i den nya planen är det fem stråk som omfattar satsningar i Fyrbodal. I inriktningsbeslutet för dessa stråk nämns väg 172 där insatser kommer att göras för att bättre klara stigningen mellan Bengtsfors och Ödsskölt. Även åtgärder vid Härsängen finns med i planen. I stråket från Strömstad via Åmål upp mot Karlstad finns insatser omnämnda på sträckan Strömstad- Steneby. I stråket från Trollhättan mot Falköping kommer insatser att göras för ökad trafiksäkerhet och kollektivtrafik. För stråket från Lysekil via Uddevalla och Trollhättan mot Lidköping avsätts också medel för kollektivtrafik och ökad trafiksäkerhet. Det gäller även i stråket som sträcker sig från Trollhättan mot Alingsås och Borås. Sammantaget är det flera viktiga prioriteringar som görs i infrastrukturplanen som förbättrar möjligheterna för en positiv utveckling i hela Fyrbodal.

Sofia Lindholm, (C) Trollhättan

Christer Hammarqvist, (C) Lysekil

Elving Andersson, (C) Uddevalla

Olof Börjesson, (C) Sotenäs

Lars Larsson, (C) Orust

Peter Dafteryd, (C) Strömstad

Anne Sörqvist, (C) Åmål

Tobias Bernhardsson, (C) Färgelanda

Per Jonsson, (C) Bengtsfors