Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Alexander Olivera/TT
Bild: Alexander Olivera/TT

Så frigör vi resurser till elever och lärare

Samverkansmajoriteten i Uddevalla: Vi vill ta tag i bristen på arbetsro i skolan

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Varje dag går 16 000 barn och elever till de verksamheter som finns inom Barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla kommun. De möter 2000 fantastiska pedagoger som har till uppgift att uppmuntra till utveckling och lärande, ge stöd och ha positiva förväntningar på både grupp- och individnivå.

Det kommer krävas god ekonomisk hushållning samt mod att våga förändra och förbättra nu när vi nu står inför välfärdsutmaningar som vi aldrig tidigare mött. Nämndens budget för 2020 ligger på 1,461 miljarder, med statsbidrag är det cirka 1,9 miljarder, Elevantalen ökar med cirka 250 elever per år i F-9 fram till 2027 och cirka 50 gymnasielever per år även efter 2027

Hur rustar vi oss då bäst i Uddevalla kommun? Hur ska vi möta den demografiska utvecklingen, de stora investeringsbehoven och kompetensförsörjningen?

De närmaste åren kommer vi att effektivisera inom förvaltning och verksamhet, det kommer innebära förändringar där samverkan får en ny mening, där teknik kommer att användas på nya sätt för att uppnå kompetensförsörjning och likvärdig skola.

De utmaningar som ligger framför oss innebär få ekonomiska prioriteringar i vår lagda budget, men vi tänker arbeta hårt för att få ordning och reda och med det en bra arbetsmiljö för alla. Det kräver tydligt politiskt ledarskap, ansvar och styrning samt ett effektivt samarbete med barn- och utbildnings hela personal. En tillitsfull kommunikation är av yttersta vikt mellan alla aktörer för att hantera verksamheten på bästa sätt. Vårt fokus kommer att vara på en god utveckling för våra barn, skapa bra lär- och arbetsmiljöer, mål, resultat och uppföljning samt kvalitet och omsorg. Vi vill stärka rektorer och olika pedagogers roller i skolan och ta tag i otrygghet och brist på arbetsro. Det finns ett bra batteri av åtgärder i skollagen och vi från politiken skall, tillsammans med personalen verka för att dessa används på bästa sätt. Vi måste även använda och samutnyttja våra lokaler och utforma framtida lokaler till moderna och flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

För att uppnå allt detta, måste vår lokalförsörjningsprocess fungera, idag är den ineffektiv och kostar vår nämnd tiotals miljoner kronor varje år. Det är pengar som vi vill frigöra till verksamhet och personal bland annat.

Att öka samverkan mellan våra nämnder för att arbeta mer förebyggande är både socialt och ekonomiskt hållbart, att tidigt kunna möta barn och familjer med behov, att kunna ha resurser att förebygga psykisk ohälsa och gemensamt kunna satsa på kultur, idrott och bra lekmiljöer för våra barn och unga är en prioritet.

Vi ska arbeta för att förändring och förbättring ska vidtas på alla nivåer i organisationen, problem måste tidigt synliggöras så att rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå. Här kommer ett tvärsektoriellt tillvägagångssätt in mellan förvaltningarna där vi skall verka för att ”stuprören” skall bort. Vi vill upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och framtida medarbetare där rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag – som ett led i det arbetet vill vi bland annat anställa lärarassistenter och socialpedagoger

Det bästa vi har ska också ges de bästa förutsättningarna för att kunna växa upp till att bli till individer med nyfikenhet och aptit på livet. Trots en tuff ekonomisk utmaning så kommer vi anstränga oss maximalt för att ge alla barn och elever en bra barnomsorg och skolgång.

Det är allas framtid vi pratar om

Samverkansmajoriteten i Barn- och utbildningsnämnden, Uddevalla

Camilla Olsson (C), 1e vice ordförande, Roger Ekeroos (M), ordförande,Niklas Moe (M), ledamot, Anibal Rojas Jorquera (KD), ledamot, Claes Dahlgren (L), ledamot, Pierre Markström (C), ledamot, Bjarne Rhenberg (UP), ledamot. Ingela Ruthner (M),ersättare, Fatima Ismaiel (KD), ersättare, Kalle Gustavsson (L), ersättare, Majvor Abdon (UP), ersättare, Vivianne Fräknefjord (MP), ersättare