Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Biljett kontrollanter går på en buss vid Kampenhof i Uddevalla Bild: Lasse Edwartz
Biljett kontrollanter går på en buss vid Kampenhof i Uddevalla Bild: Lasse Edwartz

Så jobbar vi mot stöket på bussarna

Uddevalla Omnibus: Vi kan inte ensamma få till det föräldraansvar vi alla önskar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med anledning av det kortare skyddsstopp av visering av biljetter tidigare i höst på stadsbussarna vill vi från Uddevalla Omnibus kortfattat redogöra för en rad åtgärder som vidtagits. Omnibus AB har sedan mycket lång tid ett löpande arbete för att hela tiden försöka säkra både passagerares och våra förares säkerhet och trivsel. Något som också ingår i de krav länshuvudmannen Västtrafik ställer för hur vi utför vårt trafikåtagande.

LÄS MER: Styrelsen stöttar bussförarna

Med utgångspunkt i bland annat synpunkter vi får liksom en insändare nyligen med rubriken ”så måste man arbeta mot stöket på bussarna” kan vi då berätta om några av de åtgärder som har vidtagits:

• Ordningsvakter har satts in på de linjer och hållplatser där vi vet att så behövs

• I samråd med Västtrafik har biljettkontroller i stadstrafiken intensifierats

• Vår egen utbildningsenhet Omnibusskolan har genomfört repetitionsutbildning om hantering av besvärliga situationer på bussen liksom genomgång av företagets regelverk

• Planeringsmöten med en rad kommunala aktörer liksom säkerhetschefen har genomförts för vidare samarbeten med bland annat frivilligorganisationer

• Planering med Västtrafik för möjligheten till kroppskameror för våra förare

Föräldraansvaret för flera fram i sammanhanget. Vi delar absolut det synsättet och kan då som exempel berätta att vi under förra hösten, efter oroligheter från Ramnerödsskolans hållplats, lyckades ringa in några tongivande ungdomar som Omnibus tillsammans med skolan lyckades få till bra samtal med ungdomarna och deras föräldrar. Som trafikbolag kan vi dock inte ensamma få till det föräldraansvar vi alla önskar.

LÄS MER: Busschaufförer i Uddevalla vägrar kontrollera biljetter

Nämnda insändare framför också att det är fel att begära undantag från biljettkontroller hos Västtrafik. Nja – varför skulle det inte fungera i Uddevalla när det fungerar/tillåts i Göteborg? Det vill säga att förare av buss och spårvagn där kan ägna sig åt att enbart utföra transporter säkert och effektivt, medan utökade kontroller av biljetter istället utförs av kontrollanter som ofta följer med i fordonet. Vi vet att Västtrafik har en egen syn på nämnda och att vi förstås måste fortsätta utföra biljettvisering.

LÄS MER: Tjuvåkare med våldskapital

Ja, vi har tillsammans med ett flertal andra aktörer ett helhetsperspektiv för alla passagerare. Att det vi gör ändå uppskattas av våra resenärer (nästan 3 miljoner resenärer i stadstrafiken per år) bevisas nog av att vi efter varje kvartalsmätning av Västtrafik (intervjuer ombord på bussarna) ligger på 96-99 procent kundnöjdhet! Frågan man ställer är: ”hur nöjd var du med din senaste resa med Omnibus”?

LÄS MER: Väktare kan bli sista utvägen

Alf Gillberg, Mikael Höglind, Claes Barkebo

Ordf, vice ordf och VD Uddevalla Omnibus AB

LÄS MER: Chaufförer och bussbolag förhandlar om biljettkontrollerna