Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Så kan man lösa sjukskrivningarna

Centerpartiet: Det finns goda exempel i sjukvården som vi kan lära av

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ett av de större samhällsproblemen idag är de stora sjukskrivningstalen, där den psykisk ohälsan utgör ungefär hälften av det totala antalet sjukskrivningar.

Det är en utveckling som påverkar den enskilde individens livssituation såväl som samhällsekonomin. Vi behöver bryta den utvecklingen och få ned dessa siffror. Inte sällan kommer sjukvården in i bilden alldeles för sent, då är sjukskrivningen redan ett faktum. Därtill tenderar sjukskrivningsprocessen för patienterna att bli lång och krånglig där många tyvärr faller mellan stolarna och därmed inte får rätt rehabiliteringsinsatser.

Sjukskrivningarna är dessutom förknippade med en omfattande administration för vårdpersonalen, inte minst för läkarna som skriver sjukintygen till Försäkringskassan. Det leder till att många läkare idag räds för att arbeta inom primärvården, vilket är ett stort problem eftersom det på fler håll råder brist på läkare inom primärvården.

Samtidigt ropar många efter ett bättre förebyggande arbete för att minska antalet sjukskrivningar och därmed också underlätta för vårdpersonalen. Men frågan är då hur man ska gå till väga?

På vårdcentralen Centralhälsan i Falköping, som drivs av Bräcke diakoni, har man arbetat med så kallade sjukskrivningsteam och som har gett goda resultat.

Med hjälp av medel från Västra Götalandsregionen anställdes en rehabkoordinator som tillsammans med primärvårdsrehab, Försäkringskassan och kommunen beslutade att starta ett projekt med syfte att få ned antalet långtidssjukskrivningarna bland kvinnor i kontaktyrken - den grupp som oftare än andra drabbas av långtidssjukskrivning.

Inledningsvis infördes nya rutiner. De patienter som kände ett behov av att sjukskrivas skickades direkt till rehabkoordinatorn. Bortsett från låta patienten träffa en läkare så tillsåg koordinatorn att hjälpa patienterna med remisser till KBT-terapi, stresshantering, sömnskola och rehabträning. Därtill anordnade man också i tidigt skede möten mellan patienten, arbetsgivare och Försäkringskassan.

Resultaten är slående: I december 2017 rapporterade man om att antalet sjukskrivna kvinnor i målgruppen halverats på ett år. Centralhälsan menar också att arbetssättet har lett till positiva effekter på andra grupper av sjukskrivna.

Genom att låta ett par läkare några dagar i veckan enbart ägna sig åt sjukskrivningsrelaterade arbetsuppgifter har man lyckats frigöra tid för övrig personal som då kan arbeta med mer vård- och patientnära sysslor. Det är någonting som varit mycket positivt.

Centerpartiet anser att den här typen av framgångsrika arbetssätt borde införas på fler vårdcentraler i Västra Götaland. Dels ger det ökad kontinuitet för patienterna och snabbare insatser som leder till uteblivna eller kortare sjukskrivningar. En ökad samverkan mellan såväl vårdgivare, Försäkringskassan och arbetsgivare säkerställer också att patienten inte faller mellan stolarna. Dels underlättar det arbetssituationen för läkarna inom primärvården och ger dem mer tid till patientnära arbete. Idag skräms många unga läkare av det faktum att de i primärvården måste ägna majoriteten av sin arbetstid åt att skriva sjukintyg till Försäkringskassan. Därför kan den här typen av arbetssätt vara en väg framåt för att göra primärvården mer attraktiv för blivande läkare.

Gunilla Druve Jansson (C)

regionfullmäktigekandidat

Cecilia Andersson (C)

regionfullmäktigekandidat