Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Protestanter från Gårvik visade vad de tyckte.

Så kan Tungenäset utvecklas

Säg nej till va-ledningarna till Gårvik

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ska försöka ge en helhetsbild av hur Tungenäset och Gårvik kan utvecklas de närmaste 30 åren som bad- och friluftsområde för både Munkedalsbor och besökande och samtidigt möjliggöra för visst modernt, miljöanpassat permanentboende.

Det finns stora möjligheter att både bevara en unik miljö med tillgång till friluftsliv och rekreation och samtidigt skapa ett fantastiskt alternativt boende med hjälp av ett tekniksprång utifrån energi-och va-lösningar som håller till 2100 och som bygger på återföring av näringsämnen och ett kretsloppstänk som är hållbart och miljösmart.

Enligt beskrivningar i gamla Översiktsplaner (ÖP) är i dag hela Tungenäset att betraktas som fritidsområde, sommarboende och jordbruksområde. Detta vill den politiska majoriteten totalt ändra på i ÖP 18 genom att endast prioritera permanentbyggnation. Vad som kommer att hända med Gårviks badplats och fornlämningsområdena är oklart.

Den landskapsmiljö som har skapats på bland annat Gårvik och Bergsvik samt delar av Munkedals hamn är ett kulturarv från 50- och 60-talet som ger Munkedal en särprägel.

Min vision av Tungenäset bygger på det vi har idag och vi ska tillsammans utveckla det med de som idag bor/vistas i fritidsområdet. Hur ska det gå till? Jo, omtag och samråd i alla frågeställningar som följer nedan. Detta är viktigt för den demokratiska processen i kommunen.

Vi har detaljplaner från 1960-talet. Vilka brister har de och hur kan de åtgärdas? Vilken ny teknik som är ekonomisk hållbar och miljömässigt bra. Den ska vi använda oss av! Hur kan vi förbättra trafiksituationen på vägen ut till Gårvik framför allt för de oskyddade trafikanterna.

Områdets särprägel med de höga bergen, militärens synpunkter på färgsättning, taklutning, inbäddning i landskapet har skapat en helt unik landskapsbild.

Vi kan mycket väl med hjälp av framsynta politiker fortsätta att utveckla dessa områden på samma sätt och skapa livsmiljöer som är acceptabla för en yngre befolkning och kanske till och med öka inflyttningen till kommunen genom att erbjuda något som inte finns kvar i Sverige. Allt kanske inte behöver vara tillrättalagt. Särprägeln finns även i hur området förvaltas av invånarna. Det finns idag en mängd olika föreningar som hjälper till och skapar den fantastiska miljön i området.

Dessa organisationer bör på något sätt få vara med och varsamt utveckla Tungenäset till att bli ett fritidsparadis med bad och rekreation för Munkedalsbor och besökande, men samtidigt möjliggöra för ett miljöanpassat permanentboende.

Det som i högsta grad har varit, och måste vara, föremål för debatt är utformningen av vatten- och avloppsfrågorna där finns idag en mängd bättre alternativ än de gamla typen. En liknelse är bensinbilar kontra elbilar, så stor är skillnaden.

En möjlig utveckling är att göra Nationalpark eller naturreservat av hela Gullmarn med dess strandområden, med ett regelverk som går i samklang med ovanstående och utgår från att tillgängligheten till stränder bevaras så som det ser ut idag. Här har kommunen via ÖP stora möjligheter att genom en framsynt utformning av det övergripande strategiska planeringsarbetet styra så att utformningen av Tungenäset stämmer med ovanstående och därmed inte inkräktar på allemansrätten och strandskyddet.

Ni som läser detta ta och fråga hur vill ditt parti vill utforma Tungenäset. Hör med ditt parti hur de vill utveckla eller omvandla området. Jag vet att S, C, Mp och M inte delar min vision. Din röst avgör.

Tom Hagström

S medlem