Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Jesper Malmsten
Bild: Jesper Malmsten

Så kan vi använda mer bioenergi i kommunerna

Låt inte skördeavfall ligga i skogen till ingen nytta

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bioenergin är Sveriges största energikälla och grunden för Sveriges klimatsmarta energisystem. Ändå kan användningen av hållbar bioenergi fördubblas till 2045, enligt en ny rapport. Kommunerna i Västra Götaland kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi.

Näringslivets olika branscher har inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige tagit fram en rad färdplaner för fossilfrihet. Dessa visar att det går att ersätta i stort sett alla fossila bränslen i Sverige fram till 2045. Nu har bioenergibranschen tagit fram Färdplan Bioenergi, som visar att vi med råge kan leverera den biomassa som efterfrågas.

Det handlar om en rad olika möjligheter:

1. Använd mer biomassa från skogen. I dag lämnas stora mängder skördeavfall kvar i skogen efter avverkning. Resterna bryts ned och släpper från sig koldioxid till ingen nytta. En hel del av den här biomassan behöver vara kvar i skogen, men betydligt större volymer skulle kunna tas tillvara.

2. Använd mer bioenergi från jordbruket. Sverige har stora odlingsarealer som är dåligt utnyttjade, trots att vi har unik kompetens när det gäller att producera bioenergi från åkergrödor. Här finns stor potential att odla snabbväxande energigrödor i effektiva system med hög avkastning.

3. Ta till vara avfall, restprodukter och biprodukter på ett bättre sätt. Sverige har stor kompetens när det gäller nya tekniker för att göra biodrivmedel av cellulosahaltiga material och avfall. Tekniken finns i demonstrationsskala, och nu måste vi bygga fullskaliga produktionsanläggningar.

Kommunerna i Västra Götaland kan påskynda omställningen till fossilfritt genom en tydlig strategi för användningen av biomassan. Vi har fem förslag:

• Se till fjärrvärmens möjligheter i den lokala samhälls- och bostadsplaneringen.

• Undersök möjligheterna till lokal elproduktion från biobränslen.

• Utforma den lokala energiförsörjningen så att den minskar sårbarheten.

• Skynda på omställningen mot fossilfria transporter där biodrivmedel som biogas, etanol och biodiesel är en del av lösningen.

• Se till att restavfall efter materialåtervinning används på ett optimalt sätt för biogasproduktion och för el- och fjärrvärmeproduktion.

Bioenergi har många fördelar. Energin finns lagrad i bränslet, vilket skapar flexibilitet i användningen. Bioenergin ger lokal försörjningstrygghet och den skapar jobb och företagsutveckling i alla delar av landet.

Biomassan finns, också i Västra Götaland. Det fossilfria samhället är inom räckhåll!

Gustav Melin

VD Svebio

Alarik Sandrup

Näringspolitisk chef Lantmännen

Lars Lind

vd Adesso BioProducts