Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Så kan vi minska antalet aborter i Sverige

Bättre resurser för rådgivning - rätt sorts preventivmedel

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den fria aborträtten är något vi är stolta över. För oss är det självklart att varje kvinna bestämmer över sin egen kropp. I Sverige ligger vi klart högst i Norden vad gäller antalet aborter per 1000 kvinnor. 45 procent av aborterna i Sverige görs av kvinnor som tidigare gjort en abort vilket också är en klart högre andel än i våra grannländer. Det skulle inte behöva vara så. Med enkla insatser kan vi få förändra detta.

När vården levereras via snabba besök på drop-in mottagningar eller blir digital med receptförskrivning via telefon och nätet erbjuds inte alla kvinnor de effektivaste preventivmedlen eftersom insättning av spiral kräver ett fysiskt besök. Det behöver vården ta på allvar. Vi har nu tagit fram nya målvärden som fokuserar på god rådgivning och bättre arbetsrutiner för kvinnors bästa.

Sverige har en unik tillgång till ungdomsmottagningar och subventionerade preventivmedel vilket är bra. Statistik från Socialstyrelsen visar glädjande nog att antalet aborter minskat bland yngre kvinnor. Minskningen beror på ökad användning av långtidsverkande preventivmedel om än från mycket låga nivåer. I Västra Götaland har användningen ökat särskilt bland yngre kvinnor. I åldern 20–24 år har det skett en ökning från 10 procent 2012 till 28 procent 2018, men i åldern 25–29 år är ökningen bara från 9 procent till 17 procent. Den ojämna ökningen visar att nya arbetssätt behövs. Målvärdet för användning av långverkande preventivmedel är 40 procent i denna grupp.

Region Västra Götaland behöver ta detta på allvar, det är en viktig hälsofråga för kvinnor. Långtidsverkande preventivmedel är de allra mest effektiva och ger en risk för oönskade graviditeter på långt under 1 procent. I jämförelse är risken med P-piller upp mot 100 gånger högre då det är lätt att glömma bort att ta pillren. Det är även viktigt att sprida kunskap om att spiral och p-stav är de preventivmedel kvinnor är mest nöjda med.

Det behövs högre kvalitet i mötet med vården och informationen kvinnor får från vården och samhället. Nya arbetsrutiner behövs där vården lägger tillräcklig tid på varje kvinna och bl.a. ger en bokad tid i handen på kvinnor för insättning av långverkande preventivmedel i samband med abortbesök. Det är viktiga inslag i de nya målvärdena som gör vården mer evidensbaserad.

Med god information slår vi också hål på gamla myter om spiralanvändning som att det inte passar för unga kvinnor. Dessa myter har hängt med sedan 80-talet och leder till obefogad rädsla.

Lägger vi resurser på rådgivning om spiral och p-stav samt sätter in spiral tidigt efter abort så minskar vi antalet aborter. Vårdens ersättningssystem behöver anpassas till de nya målvärdena så att vården får tid att ge kvinnor välfungerande lösningar. Att inte följa evidensbaserade målvärden är på gränsen till oetiskt och innebär en nedprioritering av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Kvinnor i Västra Götaland är värda bättre.

För Arbetsgruppen för familjeplanering (FARG) inom Sveriges förening för obstetrik och gynekologi

Kristina Gemzell

Professor, överläkare, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Jan Brynhildsen

Professor, överläkare, Linköpings Universitetssjukhus

Helena Kopp Kallner

Docent, överläkare, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Ingrid Sääv

Med. Dr., överläkare, Mälarsjukhuset, Eskilstuna