Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Svår fråga. Bruksskolan och de andra skolornas framtid i Munkedal är under debatt.

Så kan vi rädda Munkedals skolor

Sverigedemokraterna: Vi har lagt fram ett förslag om ekonomisk lösning

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Tisdagen 28:e maj skulle KSAU fatta beslut om vilket inriktningsbeslut utifrån utredningens fyra förslag som skulle gälla. Till mötet hade en diger lunta med konsekvensanalyser och riskanalyser presenterats. Vi delar många av de risker som presenterades och vi tror inte att en förändring av F-6 strukturen svarar upp till en lösning eller förbättring av riskerna.

Kommunens ansvariga politiska majoriteter har de senaste mandatperioderna nedprioriterat underhållsbehoven samt utbyggnadsbehoven på samtliga sju skolenheter. Medvetet eller ej, kommunen har också kämpat hårt med att anpassa skolorna utefter senaste årens invandring. Vilket också fanns att läsa om i de fördjupade handlingarna som följde till mötet.

Dessa faktorer med eftersatt underhåll och stor invandring har korrelerat illa gentemot ett samtidigt ökat behov av auktoriserade lärare.

Till dessa bistra fakta har tjänstemännen tvingats anpassa sig, och därav har dessa fyra förslag framkommit.

Men det bistra i de fyra förslagen är att det sker grova centraliseringar och många elever kommer i kläm. Förslagen skänker heller ingen tröst till de föräldrar och medborgare som valt att flytta till eller bo kvar på landsbygden. De finns de som väljer att bo kvar för att de älskar det lilla samhällets trygghet. En trygghet den lilla skolan är med och bidrar till.

Vi tror att det går med politiskt mod och uppkavlade ärmar. Med ett nytt fokus och med ett nytt alternativ att utreda så kan vi frigöra medel som gör det möjligt att korrelera alla utmaningar. Samtidigt som vi bibehåller F-6 strukturen som den är idag.

Som enda parti lade vi ett yrkande i KSAU, för oss står det klart. Befintlig F-6 verksamhet ska bli kvar, vårt förslag bygger på en modell där kommunen retroaktivt kan ta ansvar för tidigare års missprioriteringar.

2009 föreslogs det att försälja kommunens 27 ägda fastigheter för att stärka soliditeten. Förslaget var att sälja alla fastigheter inklusive kooperativa hyresrättsföreningen. Avtal var ”färdigt” med en köpare med 299 miljoner kronor som försäljningsbelopp. Vilket var 87 miljoner kronor mer än bokfört värde.

Enligt det framskrivna avtalet med den då aktuella köparen så förband sig kommunen att fortsättningsvis hyra in sig i fastigheterna som såldes. Olika avtalstider gällde på olika fastigheter. En del på 2 år, en del på 25 år. Den avtalade hyresnivån motsvarade cirka 10 procent av de bokförda värdet på fastigheterna.

Jämförelsen från 2009 års försäljningsvärden till dagens är inte applicerbar, kommunen har sedan dess avyttrat vissa fastigheter som var aktuella då. Men kommunen har även sedan dess köpt fastigheter och utökat skolfastighetsbeståndet i kommunen. Som bekant för de flesta har kommunen blivit ägare av Dingle Naturbruksgymnasium.

Men bara av att åskådliggöra de befintliga bokförda värdena på alla skolfastigheter kommunen har idag så kan man snart se att en möjlighet till nytänk finns.

Alla skolfastigheter i kommunen exklusive Dingle Naturbruksgymnasium har idag ett bokfört värde på cirka 61 miljoner kronor. Vad försäljningsvärdet kan tänkas bli är svårt att uppskatta utan nödvändiga beslut om vidare utredning.

Men låt oss förhålla oss till det bokförda värdet som möjligt försäljningsbelopp; Det skulle innebära om vi följde 2009 års föreslagna avtal att vår hyreskostnad skulle bli cirka sex miljoner kronor årligen, på samtliga skolor. Detta belopp är fyra miljoner kronor lägre än de driftskostnader som vi har redan idag, när vi äger fastigheterna.

En försäljning av skolorna kan alltså ge oss möjligheten att behålla F-6 i samtliga kommundelar och samtidigt frigöra medel till lärarförstärkningssyften. De kvarvarande lokal- och underhållsbehovet tillfaller den nya fastighetsägaren och de behov kommunen har kan tillgodoses med överenskommelser i hyresavtalet.

Utveckla skolan i Munkedal. Inte avveckla.

Matheus Enholm (SD)

Heikki Klaavuniemi (SD)