Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Britt Wall (S)

Så kan vi utveckla Sandbogen

Socialdemokraterna: Låt oss göra det till en social mötesplats i samhället.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sotenäs kommun är en attraktiv kommun med ett unikt naturliv, traditionell arkitektur och mycket annat som vi behöver värna om för att behålla vår särart. Under de senaste decennierna har det varit en kraftig ökning av antalet bostadsrätter som till stor del köpts av icke bofasta i attraktiva, sjönära områden. I praktiken har samtidigt allas rätt att röra sig fritt längs kajer och stränder försämrats.

Vi som bor och lever här har genom nämnder, fullmäktige och eget deltagande rätt att avgöra hur stränder och mark ska används, det så kallade kommunala planmonopolet. Det innebär att ingen exploatör själv kan bestämma detta, utan detaljplaner ska följas oavsett vem som äger marken. Planeringen har emellertid blivit mer exploatörsdriven under de senaste decennierna. Kommunen och de bofasta behöver återta rätten att avgöra vad som är bäst i våra samhällen.

Sandbogen i Kungshamn, strax söder om bron till Smögen, har under flera år varit föremål för byggnadsplaner hos en privat exploatör. Denne tänkte sig först flera sjuvåningshus nere på kajen. Sedan reducerades antalet våningar efter påpekande från kommunen.

Men frågan är om Sandbogen över huvud taget är lämpligt för omfattande bostadsbebyggelse. Ska ett större bostadskomplex byggas där, innebär det att marken behöver höjas med flera meter, vilket i sin tur innebär att det behövs en sanering som skulle riskera att frigöra de gifter och föroreningar som idag ligger inkapslade i underlaget. Vidare kommer stora, tunga byggnader kräva kostsamma förstärkningar eftersom delar av området vilar på fyllnadsmassor och lera. Slutligen kan den smala tillfartsgatan utan trottoarer inte breddas.

Vi Socialdemokrater i Sotenäs förordar därför att området blir något som invånarna länge efterfrågat: en social mötesplats i samhället. Gerlegården, det vackra köpmanshuset som idag är hembygdsgård tack vare insatser från ideella krafter skulle kunna blomma ytterligare, nu ligger det gömt bakom ett plåtskjul. Om detta tas bort finns det mellan Gerlegården och vattnet utrymme för torghandel, hantverksbodar, lekplatser, café, scen, boulebanor, grönska, bänkar och annat som skulle ge ortsbor och besökare en naturlig träffpunkt.

Närheten till Kvarnbergshemmet gör att äldre kan få hjälp med att ta sig ner och umgås i en relativt trafiksäker miljö. Befintlig marina kan vara kvar med båtplatser och verkstad, men vinterförvaring av båtar behöver placeras på annan plats. Bebyggelse i mindre skala längs Kungshamnsberget skulle kunna uppföras om man säkerställer de förutsättningar som betonats i planförslaget från 2013. Bred politisk enighet är inte omöjligt i fråga om Sandbogen. Nu gäller det att kommunledning och förvaltning agerar kraftfullt.

Socialdemokraterna i Sotenäs värnar kommunens och invånarnas rätt att själva planera sitt samhälle och detta är vårt förslag till utveckling av Sandbogen.

Socialdemokraterna i Sotenäs

Therese Mancini

ordförande

Britt Wall

oppositionsråd