Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Så påverkar barnkonventionen besluten i Sverige

Varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Snart blir barnkonventionen lag i Sverige och det kommer påverka politiker och beslutsfattare markant. Centerpartiet var ett av de partier som motsatte sig att konventionen blev till lag rakt av, utan vi ville ha in portalparagraferna i vår grundlag istället.

Oron hos oss i C är att det blir mer rättsosäkert då domstol och myndigheter nu ska tolka lagen och att konsekvenserna av det blir just det vi vill motverka, att alla barn ska ha rätt till lika behandling. Men nu får vi laga efter läge och skapa så goda förutsättningar som möjligt i vår kommun för våra barn. Att utgå från de grundprinciper som genomsyrar konventionen, det vill säga att man ska se till barnens bästa och barns rätt till inflytande, samt att inga barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling, är utomordentligt bra men kräver nya sätt att tänka och politisk handlingskraft.

Enligt barnkonventionen är det staten/kommunen som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt.

I artikel 4 står det att staten ska använda det yttersta av sina tillgängliga resurser för att söka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

Jag kan inte läsa in något annat i detta än att skola och pedagogisk omsorg samt individ- och familjeomsorg kommer få kraftigt utökade resurser från staten för att kunna upprätthålla lagen från 2020. Och att verksamheten fram till dess får möjlighet att ställa om utefter de nya förutsättningar som gäller.

Att föräldrar som kan försörja sin familj genom arbete kommer vara en ytterst prioriterad fråga, samt att bryta segregationen och öka möjligheterna till delaktighet i samhället. Detta ger en stark legitimitet till det utskott som Uddevallas majoritet nu utökat sin politiska organisation med (arbetsmarknad och integration). Ett proaktivt och innovativt nytt sätt att arbeta i utskottet, ska leda till ökad sysselsättning, delaktighet och lokal identitet, kommer gynna barns utsatta situation i socioekonomiskt svaga områden.

Att kommunerna får statliga investeringsbidrag för att bygga nya skolor och förskolor då de flesta kommuner har lokalbrist och man inte kan säkerställa trygghet och studiero i alla befintliga lokaler som man verkar i.

I artikel 9,10 och 22 står det: Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller tillsammans med föräldrar eller annan person.

Det vill säga familjeåterförening och snabb behandling vid asylärenden samt även i vissa fall permanenta uppehållstillstånd förutsätter jag då kommer genomföras.

i artikel 12–15 står det att ”Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras”. I detta inryms mycket men jag kommer i första hand att tänka på framtida miljökonsekvenser.

Att ta ansvar för miljö och klimatförändringar som sker, har redan våra barn uttryckt sin mening om över hela världen och vi är enligt konventionen skyldiga att redan nu lyssna och göra vad vi kan. I Uddevalla kommer vi att arbeta utefter agenda 2030 och de 17 globala målen i ett lokalt perspektiv. En kraftfull och hållbar miljöpolitik är det viktigaste vi kan ge våra barn och jag förutsätter att staten tycker likadant och genomför reformer utefter barnens krav på hållbara miljöer.

Glöm heller inte att

• Rättigheterna i konventionen inte gäller om andra nationella lagar ger barnet större möjligheter att förverkliga rättigheterna.

• Reservationer som strider mot konventionens ändamål och syfte ska inte tillåtas.

Så en del lagar, kommunala handlingsprogram och partiers programförklaringar bör nog ses över innan 2020.

Camilla Olsson (C)

1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Uddevalla