Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sjöbodar. Socialdemokraterna säger nej till boende.  Bild: Andreas Olsson
Sjöbodar. Socialdemokraterna säger nej till boende. Bild: Andreas Olsson

Så säljer Alliansen ut vår kulturmiljö

Socialdemokraterna: En politik enbart för rika badgäster

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sjönära lokaler för fiskförädling och båtservice, magasin och sjöbodar har under flera sekel varit ett naturligt inslag i kulturmiljön i våra småsamhällen i Sotenäs. Att kunna röra sig fritt mellan ”brygga och bue” har alltid varit en viktig företeelse. Dessa miljöer är ett signum för hela bilden av Sotenäs och en berättelse om kustsamhällenas framväxt under de stora fiske- och sillperioderna. Miljöerna är dessutom en grundval för besöksnäringen. Nu gör den moderatledda majoriteten i byggnadsnämndens arbetsutskott en rejält ny-liberal högersväng och vill att nämnden som sin helhet på torsdag (6 december) ska tillåta tillfälligt boende i en sjönära byggnad i Kungshamn. Det kan få långtgående konsekvenser.

Det attraktiva läget på de gamla sjönära industrilokalerna, magasinen och bodarna tillsammans med fiskets tillbakagång har medfört att flera av byggnaderna omvandlats till att hysa delvis andra verksamheter. Stora komplex har byggts för industri- , hamn- och handelsverksamheter såsom Guleskär, Lökholmen, Roparebacken med flera. Detta är ofta acceptabelt. Men verkligheten vittnar också om en annan utveckling. Många av verksamhetslokalerna, magasinen/bodarna, används nu för boende, framförallt på somrarna. Liknande gäller gamla områden som till exempel på St. Görans Ö och Fiskholmen i Hunnebostrand. Det är illegalt och strider mot detaljplanen.

Nu vill den borgerliga majoriteten bevilja tillfälligt bygglov för boende i ‘NäraHavet’ längs strandpromenaden i Kungshamn där det idag drivs en restaurang. Planen för detta tidigare magasin, som byggdes om av Sotenäsbostäder och först kom att kallas ‘Havsnära’, var att det skulle användas som kulturhus. Det tyckte vi Socialdemokrater var en bra idé, då Kungshamns centrum saknade lokaler för kultur. Tyvärr är kulturarrangemangen borta sedan flera år och endast restaurangdelen återstår. Att nu också tillåta boende kommer att få förödande konsekvenser både på kort och på lång sikt. Ett sådant beslut riskerar att få prejudicerande verkan och bereda vägen för mer boende i sjönära lokaler.

Hur ställer sig Centern och Liberalerna till detta alls inte konservativt-bevarande utan tvärt om ny-liberala fördärvande av vår historiska kulturmiljö? Konsekvenserna kommer att bli kraftigt upptrissade priser på liknande byggnader för dem som verkligen behöver sjönära lokaler samt smygprivatiseringar kring allmänna ytor – liksom inskränkningar av allas vår tillgång till vattenlinjen. Detta är en politik för rika badgäster och ett dråpslag mot det produktiva näringslivet och vanligt folk i vår kommun, liksom besökare som även de vill kunna vandra fritt längs stränder och kajer i en fin miljö.

Socialdemokraterna säger bestämt nej till boende i sjönära magasin, verksamhetslokaler och sjöbodar!

Britt Wall (S)

gruppledare byggnadsnämnden

Lars Erik Knutsson (S)

ledamot kommunstyrelsen

Olle Törnquist

(S)-arbetsgrupp för Plan, Bygg och Miljöfrågor