Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Järnväg med dubbelspår mellan Moss och Oslo Bild: Lasse Edwartz

Så ska vi rusta upp Bohusbanan

Centerpartiet: Dubbelspår är en nödvändighet

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Debatten om Bohusbanan och framtida järnvägsförbindelse till Oslo måste delas upp i flera delar.

Snabba och effektiva förbindelser med tåg mellan Göteborg och Uddevalla är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling. Dubbelspår på södra delen av Bohusbanan ökar förutsättningarna för pendling för jobb och utbildning. Det handlar om en ökad pendling åt båda hållen och underlättar också för arbetsgivare i Uddevalla att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det ger också förutsättningar för oss som bor i Uddevalla och övriga Bohuslän att kunna ta del av det rika kulturutbud som finns i Göteborg. Dubbelspår ökar också förutsättningarna att få upp mer gods på järnvägen.

Nu byggs ett nytt mötesspår i Grohed, vilket är mycket välkommet och skapar förutsättningar för tätare turer och minskad känslighet för störningar. Men det är inte tillfyllest på långa vägar. Målet måste vara dubbelspår hela vägen. Då kan vi komma ned i restider på mellan 35-60 minuter (beroende på hur många stopp som görs längs vägen)

Den norra delen av Bohusbanan måste rustas upp till godtagbar standard så att tågen kan gå, oavsett väder, och restiderna kortas.

När det slutligen gäller järnvägsförbindelsen till Oslo diskuteras två olika alternativ. Antingen via Dalsland eller via en Bohusbanan som i så falls förlängs in i Norge. Här har onödiga låsningar uppstått för än det ena, än det andra alternativet. Det alternativ som har den bästa samhällsekonomiska utfallet skall väljas. På sikt torde båda sträckningarna behövas.

Arbetet bör alltså drivas i fler steg:

1. Dubbelspår på södra delen av Bohusbanan

2. Upprustning av den norra delen av Bohusbanan

3. Låt den samhällsekonomiska analysen styra vilket av de båda alternativen för Norgeförbindelsen som skall prioriteras.

4. Skapa ny modell för alternativ finansiering

De statliga pengar som finns för utbyggnad av infrastruktur räcker inte för att möta de behov som finns. Det finns därför anledning att hitta nya system för finansiering av järnvägsutbyggnaden i vårt område. Det handlar om årtionden innan nödvändiga satsningar kan förverkligas. Det finns finansieringsvilligt kapital för denna typ av satsning på både nationell, europeisk och global nivå. På olika håll i världen byggs ny infrastruktur för spårburen trafik med ny teknik och med icke-statligt kapital. Västra Götalandsregionen bör tillsammans med kommunerna i Bohuslän utveckla metoder för både byggande och finansiering. Dubbelspår Uddevalla-Göteborg bör vare ett pilotprojekt för detta.

Elving Andersson (C)

Gruppledare

Marie Pettersson (C)

Kretsordförande

Camilla Olsson (C)

Vice gruppledare och vice kretsordförande