Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så skapar vi ett jämställt samhälle

Socialdemokraterna: Jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Även om Sverige är främst i världen gällande jämställdhet så finns stora skillnader i upplevd hälsa, i livsinkomst, och fördelning av hemmaarbete. Det får stora konsekvenser eftersom samhällets struktur utgår ifrån jämställdhet. Det slår hårt mot alla som ska hämta ut sin pension där ett ojämlikt samhälle ger stora skillnader för de som går i pension.

Sverige ligger på tredjeplats i världen gällande jämställdhet. Men endast på nionde plats när det gäller jämställd arbetsmarknad. Det får sina effekter. Enligt SCB:s statistik har kvinnor högre utbildningsnivå än män. Men trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Dessutom innebär kvinnodominerade yrken ofta deltidsanställningar där det inte sällan är ofrivilligt. Statistiken visar även att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa sämre och redan i skolan är flickor mer stressade än pojkar.

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. För att klara dessa prioriteringar har sex delmål tagits fram. Det handlar om fördelning av makt, jämställd ekonomi och jämlik utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämlik hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. De senaste årens jämförelser har visat att löneglappet mellan könen minskar, men att det kommer ta minst 25 år med nuvarande löneförändring att uppnå jämställda löner. Det är inte okej!

Vi socialdemokrater i Fyrbodal har fattat beslut att skapa en arbetsgrupp som ska arbeta med just jämställdhet. Genom att påvisa skillnader och påverka förändringar kan vi bidra till ett mer jämställt samhälle. För oss är det viktigt att vi genom hela livet får lära oss att vi är lika mycket värda. Från det att vi ligger i vaggan eller nått ålderns höst så är det Vi tillsammans som skapar ett jämlikt samhälle.

Paula Holmqvist, (S)

Riksdagsledamot och ordförande i Fyrbodals socialdemokratiska partidistrikt.

Louise Åsenfors, (S)

Vice ordförande Beredningen för mänskliga rättigheter i VGR och sammankallande i för Jämställdhetsgruppen i Fyrbodals socialdemokratiska partidistrikt.