Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Effekten av ljuddämpande asfalt motverkas av att trafikmängden hela tiden ökar på E6. Bild: Edvin Bergström

Så vill vi arbeta mot bullret i Ljungskile

Samverkansmajoriteten: Trafikverket måste genomföra ytterligare åtgärder

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bullret från E6:an i Ljungskile är ett stort problem. Under de senaste tio åren har det dessutom skett en stadig ökning av trafik som ytterligare byggt på problematiken.

Redan under förra mandatperioden drev Alliansen (KD, M, C, L) frågan kring bullerproblematiken längs E6:an i Ljungskile. Efter mycket arbete fick detta förslag gehör i dåvarande majoritet (S, V, MP) och de anslöt sig tillsammans med övriga partier till förslaget att driva ett föreläggande mot Trafikverket om bullerreducerande åtgärder. Detta gällde då en ny typ av bullerdämpande asfalt, sänkning av hastighet samt bullerskärmar. Vi såg redan då att ett slags helhetspaket med olika insatser behövdes för att kunna reducera bullret. Politiken hade även fått ta del av en hjälpande och kompletterande utredning gjord av en forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

LÄS MER: Kräver stopp för störande bullret i Ljungskile

Samverkansmajoriteten (KD, M, C, L, UP, MP) drev efter maktskiftet 2018 vidare frågan om bullerreducering i Ljungskile. Genom att föra en aktiv dialog med Trafikverket kunde vi se till att en ny asfalt mer skyndsamt kom på plats. Dessutom på en sträcka som blev något mer utökad mot det krav vi då kunde ställa mot Trafikverket. Samtidigt som en ny asfaltsbeläggning nu är på plats så är det viktigt att se att själva antalet fordon under de senaste åren kraftigt ökat. Bara mellan 2002 och 2015 steg andelen fordon med 50 procent och tung trafik med hela 65 procent längs med E6 genom Uddevalla kommun. Detta innebär att även om bullerreducerande asfalt kommer på plats så får vi bullernivåer som inte direkt kan jämföras med de nivåer som genererades från det lägre trafikflöde som fanns när sträckan först anlades. Det är därför viktigt, menar vi i Samverkansmajoriteten, att fortsatt verka för ytterligare insatser från Trafikverket.

LÄS MER: Nya kravet: Byt asfalt och bygg bullerskärmar

En ytterligare utredning om kompletterande åtgärder beställdes därför in av majoriteten och kom upp på novembers månads Samhällsbyggnadsnämnd. Istället för att avsluta ärendet så valde Samverkansmajoriteten att förelägga Trafikverket att genomföra ytterligare åtgärder i form av utökad sträcka av bullerreducerande asfalt samt bullerskärmar. Vi fick åter med oss S och SD i detta föreläggande som initierats av Samverkansmajoriteten.

Detta är långa och komplicerade ärenden som politiken driver mot myndigheter. Vi i Samverkansmajoriteten tar bullret på stort allvar och har därför sett till att aspekten kring buller i samhället även nu arbetas in i kommande översiktsplan.

LÄS MER: Nya asfalten inte så tyst som många hoppats på

Det är vår förhoppning att Trafikverket hörsammar den problematik som vår kommun har längs med E6:an i Ljungskile och tar denna på största allvar.

En av de viktigaste och mest effektiva åtgärderna för lägre buller är själva hastigheten. Sänkt hastighet på E6:an vid Ljungskile var en fråga Alliansen drev på under föregående mandatperiod. När kravet på sänkt hastighet i ett första läge fick avslag från Trafikverket valde dåvarande majoritet dessvärre att inte ens överklaga beslutet. Samverkansmajoriteten har därför nu beslutat att åter driva frågan mot Trafikverket om sänkt hastighet.

LÄS MER: Bullerkamp i Ljungskile vid vägs ände

Samverkansmajoriteten vill aktivt verka för en kommun där alla våra fantastiska områden kan utvecklas. Vid de platser som påverkas av för höga bullernivåer, som exempelvis Ljungskile, arbetar vi därför med insatser mot berörda myndigheter med målet att sänka bullret och skapa en bättre miljö.

Samverkansmajoritetens grupp i Samhällsbyggnadsnämnden

Jonas Sandwall (KD)

ledamot

Jerker Lundin (KD)

ersättare

Mikael Staxäng (M)

ordförande

Roger Ekeroos (M)

ledamot

Roger Johansson (L)

förste vice ordförande

Maria Johansson (L)

ledamot

Stig Olsson (C)

ledamot

Torun Elgebäck (C)

ersättare

Ole Borch (MP)

ersättare

Kent Andreasson (UP)

ledamot

Kenth Johansson (UP)

ersättare

Markus Klasson (M)

ersättare