Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Sammanlysningar av gudstjänster avfolkar kyrkorna och måste därför omedelbart upphöra. När gudstjänsten är sammanlyst till Brastads kyrka kommer mycket få Brobor, skriver Jan-Åke Karlsson, präst i Brastad. Bild: Lasse Edwartz
Sammanlysningar av gudstjänster avfolkar kyrkorna och måste därför omedelbart upphöra. När gudstjänsten är sammanlyst till Brastads kyrka kommer mycket få Brobor, skriver Jan-Åke Karlsson, präst i Brastad. Bild: Lasse Edwartz

Sammanslagna gudstjänster måste upphöra innan det är för sent

Söndagen den 18 oktober 2020 visade det sig åter att sammanlysningar av gudstjänster är förödande för det kyrkliga livet. Högmässa firades i Bro kyrka klockan elva. Brastads kyrka var stängd. Likaså Lyse kyrka. Församlingsbor från Brastad och Lyse hänvisades till Bro kyrka. Så har skett många gånger.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det kommer endast någon enstaka Lysebo för att fira gudstjänst i Bro kyrka. Sammanlagt deltar vanligtvis ett 30-tal personer. Om man betänker att det i de tre församlingarna finns över 5 000 invånare är gudstjänststatistiken katastrofal. Läget hade varit djupt sorgligt även om det sammanlagda invånarantalet bara hade varit 500 personer.

När gudstjänsten är sammanlyst till Brastads kyrka kommer mycket få Brobor. Man åker ogärna över församlingsgränsen för att fira gudstjänst.

Om gudstjänst hade firats i alla tre kyrkorna hade det sammanlagda antalet deltagare varit långt över 30.

Argumentet för sammanlysningar kan inte vara brist på resurser

Sammanlysningar av gudstjänster avfolkar kyrkorna och måste därför omedelbart upphöra. Det är ansvarslöst av kyrkoledningen att medvetet medverka till att allt färre firar gudstjänst. Alltför många kyrkor har slagit igen för gott eller sålts. Inse, ja, inse faran, innan det är för sent. Varje församling har rätt till söndaglig gudstjänst. Det gäller inte bara Lysekils stadsförsamling, utan också landsbygdsförsamlingarna.

Argumentet för sammanlysningar kan inte vara brist på resurser. I Bro gamla pastorat finns inte mindre än fyra präster, som har möjlighet att tjänstgöra de flesta söndagar. I vissa fall till och med utan arvode.

Om inte detta är tillräckligt får resurserna i pastoratet omfördelas. Lysekils pastorat har en uppsjö av anställda trots att pastoratet är litet. Lönekostnaderna varje månad är enorma. Viss vardagsverksamhet kan nödgas att upphöra till förmån för söndagliga gudstjänster i pastoratets alla kyrkor. En församlings absolut viktigaste uppgift är att fira gudstjänst. Om det inte finns gudstjänstfirare finns inte heller någon församling i verklig mening.

Det är vanligt att Lysekils pastorats kyrkoherde besvarar inkomna skrivelser. Sedan hänvisar kyrkoråd och församlingsråd till kyrkoherdens svar. Detta tillvägagångssätt är alltför lättvindigt för alla parter.

Kyrkoråd och församlingsråd behöver tänka självständigt, överlägga och besluta om angelägna frågor. Det kan medföra att kyrkoherden på viktiga frågor får värdefulla synpunkter och infallsvinklar som måste beaktas. Det skulle därför vara tacknämligt att få oberoende och egenarbetade svar från alla parter.

Jan-Åke Karlsson

Präst, Brastad