Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lysekilsbanan Hallinden hållplats järnväg räls Bild: Karl af Geijerstam
Lysekilsbanan Hallinden hållplats järnväg räls Bild: Karl af Geijerstam

Se Lysekilsbanan i ett långsiktigt klimatperspektiv

Trafikverket har låtit underhållet bli eftersatt

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Stefan Löfven i Europaparlamentet den 3 april 2019:

”Som svenskar får vi ofta frågan: Känner ni Abba? Känner ni Zlatan Ibrahimovic? Men nu måste vi vara redo för en ny fråga: Känner ni Greta Thunberg”?

Vår statsminister är stolt över de demonstrationer med miljontals unga som Thunberg har inspirerat till.

”En sak i deras budskap får vi aldrig glömma: Det är inte upp till deras generation att lösa klimatkrisen. Det är upp till oss. Här och nu”.

LÄS MER: Nu måste Lysekilsbanan räddas!

Lysekilsbanan är en 35 km lång järnväg mellan Lysekil och Munkedal. Den invigdes 1913 och förstatligades 1939. Sedan dess ingår den i det statliga järnvägsnätet som förvaltas av Trafikverket. Den regelbundna persontrafiken upphörde 1981 men den brukades för godstransporter till Lysekils Hamn. År 1992 gjordes stora investeringar med nya kaj- och uppställningsspår men godstrafiken minskade då Trafikverket inte uppgraderat järnvägens banstandard och låtit underhållet bli eftersatt. Sedan 2010 bedrivs ingen regelbunden trafik på järnvägen.

Hallinden Terminal AB har sedan 2012 försökt etablera godstrafik och godsvolymen på banan skulle inom tre år uppgå till 400 000 ton per år. Långväga långtradartransporter skulle därmed flyttas från väg till järnväg och 2800 ton mindre utsläpp av koldioxid! Men Trafikverket har med olika svepskäl hindrat terminalens anslutning till Lysekilsbanan.

Lysekils Hamn har kontakt med företag som vill frakta upp till 180 000 ton gods per år om järnvägen är i drift. Men har fått ”kalla handen” av Trafikverkets, som beslutat att upphöra med banans underhåll.

LÄS MER: Om klimatmålen ska nås behövs Lysekilsbanan

Efter att ha blockerat godstrafik under flera år genomför nu Trafikverket en process med målsättningen att 2022 riva Lysekilsbanan. Ett första steg är beslutet att upphöra med banans underhåll. Tillfrågade remissinstanser var överlag negativa och den aktuella moment 22-situationen kritiseras; bristande järnvägsunderhåll som leder till minskad järnvägstrafik som leder till nedläggning av järnväg.

Trots detta och trots vår statsministers brandtal blir Trafikverkets slutsats: ”Inga yttrande har inkommit varken under intern- eller vid extern remissens samrådstid som leder till en omprövning”.

Riksdagen har beslutat att Sverige – inom ramen för Parisavtalet – ska minska klimatutsläppen från vägtrafiken med 70 procent till år 2030. Trafik på Lysekilsbanan skulle passa in i vårt framtida samhälle genom att vara fossilfri, utnyttja inhemsk el-energi, ha stor lastkapacitet och vara ett relativt säkert transportalternativ.

En återupptagen godstrafik skulle också bana väg för en successiv upprustning och högre hastigheter och då bli attraktiv även för personresor mellan Lysekil, mellanstationer och Göteborg.

Ett generellt stopp för järnvägsnedläggning borde gälla i hela landet tills nya värderingsprinciper med hänsyn till Parisavtalets målsättning finns på plats.

Det är upp till oss.

Här och nu.

Arbetsgruppen för Bohusbanan

Göran Sandström,

Ulrika Delvret; Hervor Brandt; Mats Fägerquist; Christer Hammarqvist; Roland Larsson

Bo Magnusson; Lars-Erik Johansson