Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
MALMÖ 2018-01-17 Försäkringskassans kontor i Dockan i Malmö. Bild: Johan Nilsson/TT

Skäll inte på oss på Försäkringskassan

Vi handläggare vill inte förstöra livet för andra människor

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De som omfattas av Socialförsäkringen i Sverige har rätt att kräva en effektiv och rättssäker hantering av Socialförsäkringen. Med rättssäker menar vi att samtliga inkomna ärenden ska behandlas lika inför lagen och utredas med hög kvalitet. Som sökande till olika ersättningar har man också rätt att kunna förutse vilka beslut som kommer att tas av Försäkringskassan.

Vi som arbetar på Försäkringskassan arbetar dagligen med att administrera beslut utifrån en lagstiftning som en demokratiskt vald Riksdag har beslutat om. Demokratiska styrelsesätt vilar på att det finns ett högt förtroende mellan medborgare och från medborgare till samhället samt utförare av demokratiskt fattade beslut.

I vissa artiklar i media idag, kan man nästan tolka det som att det finns inom Försäkringskassan arbetar människor som vill förstöra livet för andra människor? Givetvis, är det en helt felaktig bild. Försäkringskassans handläggare fattar beslut utifrån hur lagen är skriven och i många fall hur domstolen har tolkat den. Vill man ha en förändring av hur lagar är skrivna då är det till riksdag och regering man får vända sig.

Försäkringskassan bestämmer varken över regeringens politik, resurstilldelning eller lag. Än mindre gör de anställda vid Försäkringskassan det. Men ändå har de anställda vid Försäkringskassan de senaste åren fått ta emot orimlig och många gånger felriktade utskällningar och hån.

Media ska naturligtvis vara sakkunniga och kritiska granskare av statsförvaltningen men de ska också granska de institutioner som ansvarar för både resurstilldelning till myndigheter och lagstiftning. Men genom angrepp på de anställda så riskerar eventuellt verkliga problem som egentligen härrör sig till lagstiftningen eller ett politiskt beslut, att skymmas.

En förutsättning för en rättssäker hantering och korrekta beslut inom Socialförsäkringen är att Försäkringskassan får resurser så handläggarna får bättre möjlighet att utreda med hög kvalitet och fatta beslut i rätt tid.

Fackförbundet ST inom Försäkringskassan, ser att det finns behov av förändringar i lagstiftning och uppdrag till Försäkringskassan för att vi ska ha en Socialförsäkring som skapar trygghet och välfärd. Därutöver krävs att tillräckliga resurser tillförs Försäkringskassan. Det kräver att kraven ställs till styrande politiker istället för att missnöjet vänds mot handläggarna.

Johan Almén

styrelseledamot för

Styrelsen för Fackförbundet ST inom Försäkringskassan