Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Skogen har mer att ge för Sverige

Skogens betydelse för Sverige kan knappast överdrivas. Skogen har varit fundamentalt viktig i bygget av vårt välstånd och är så fortsatt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skogsindustrin ger direkt jobb åt 55 000 personer i Sverige och tillsammans med underleverantörer skapas hela 175 000 jobb. Exportvärdet uppgår idag till ungefär 125 miljarder kronor årligen och vi moderater är övertygade om att skogsindustrin har potential att växa och exportera än mer. Efterfrågan på hållbart producerade produkter med förnyelsebar råvara stiger nämligen snabbt, inte minst i takt med att Sverige och världen försöker bryta fossilberoendet. Skogsbruket och skogsindustrin är viktiga nycklar i klimatomställningen. Men nycklarna måste användas – skogen måste brukas.

Sedan 1920-talet har virkesförrådet i de svenska skogarna fördubblats och idag är uttaget mindre än den årliga tillväxten. Det är ett tydligt bevis på att Västra Götalands nära 50 000, och Sveriges totalt 330 000, skogsägare bedriver ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Det är inte heller bara virkesförrådet som ökar utan också miljöhänsynen i brukandet. Skogsbrukets ansträngningar har gett tydliga resultat i form av bland annat en ökad andel lövskog, mer gammal skog och mer kvarlämnad död ved vilket skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Den svenska modellen i skogen med frihet under ansvar fungerar. Därför oroas vi moderater mycket över att skogspolitiken med nuvarande regering är på väg åt fel håll.

Allt fler skogsägare känner oro och osäkerhet om förutsättningarna för sitt brukande. Denna oro och osäkerheten handlar om att ägande- och brukaderätten undergrävs och ifrågasätts allt mer. Mer konkret handlar det bland annat om tillämpningen av artskyddsförordningen och nyckelbiotopsinventeringen. Därför var det viktigt att riksdagen i torsdag gav regeringens politik underkänt och riktade fyra skarpa uppmaningar till regeringen. Dessa fyra uppmaningar, så kallande tillkännagivanden, handlar alla om att regeringen måste vidta konkreta åtgärder för att inom skogspolitiken återupprätta rättssäkerheten och respekten för äganderätten. Bland annat kräver riksdagen en översyn av artskyddsförordningen och att regeringen säkerställer att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.

Skogen har mer att ge men för att ta till vara på potentialen behöver svenska folket ge den här regeringen sparken.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot och ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott