Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bruksskolan i Munkedal Bild: Ingvar Spetsmark
Bruksskolan i Munkedal Bild: Ingvar Spetsmark

Skolan i Munkedal kan bli mycket bättre

Lärarnas Riksförbund: Dags att stoppa skollotteriet - förstatliga skolan

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skolan i Munkedal kan – och måste bli mycket bättre. Det visar den sammanställning av fakta om kommunernas grundskoleverksamhet som Lärarnas Riksförbund presenterar. För den enskilde eleven i Sverige idag är skolan ett stort lotteri. Sverige har 290 olika kommunala huvudmän som alla har olika ambitioner, förutsättningar och kompetens att lyckas med skolan. I vilken kommun en elev är folkbokförd och vilken skola den går i har fått allt större betydelse för elevens resultat.

Lärarnas Riksförbund har presenterat en undersökning som jämför Sveriges kommuner som huvudman för grundskolan. Det som gör resultaten särskilt intressanta är att sammanställningen av statistiken inte är en förenklad och därmed missvisande jämförelse mellan kommunerna, utan undersökningen utgår från kommuners olika förutsättningar, det vill säga hur väl kommunerna förväntas prestera utifrån en rad olika bakgrundsfaktorer.

De områden som mäts är vilka resurser som används till undervisning, där lärarlöner är en viktig indikator för kommunens ambitioner för skolan, behörighet bland lärarna samt elevresultat. Det går förstås att ifrågasätta om just dessa fyra mått bäst speglar skolans kvalitet. Detta är dock inom dessa områden som Lärarnas Riksförbund anser att alla huvudmän i Sverige måste kunna leverera. Att vi idag har en skola där var tredje elev inte lyckas, som har bristande resurser till stöd, som saknar nästan 80 000 lärare och som blir alltmer ojämlik beror faktiskt till stor del på att leveransen just inom dessa fyra områden uteblivit i alltför många kommuner.

Lärarnas Riksförbund kan för Munkedals del konstatera följande:

När alla parametrarna vägs samman till ett totalresultat hamnar Munkedal långt ner i jämförelsen, på plats 215 av landets 290 kommuner. Om kommunen har en ambition att eleverna i Munkedal ska få de bästa förutsättningarna att lyckas, står det i skarp kontrast till verkligheten. Kommunen lyckas inte särskilt bra inom något av de studerade områdena. Munkedal är de facto en av de sämsta i landet vad gäller de förväntade elevresultaten.

Det går inte att ha en bra skola utan att satsa på den. De styrande politikerna i kommunen måste inse att tillräckliga resurser och bra villkor för lärarna är helt avgörande för elevernas resultat.

För att stoppa skollotteriet ser Lärarnas Riksförbund det som nödvändigt att staten tar över huvudmannaskapet för de skolor som idag är kommunala. I väntan på att detta kan ske är vårt budskap till de styrande i Munkedal: Det är dags att vakna nu och höja ambitionerna.

Nikolina Roos

Ordförande Lärarnas Riksförbund, Munkedal

Erika Kaldemark

Vice ordförande Lärarnas Riksförbund, Munkedal

Åsa Fahlén,

Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund