Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Magnus Jacobsson.

Slopa Migrationsverkets institutionsboenden

Magnus Jacobsson (KD): Så lägger vi grunden för Alliansens migrations- och integrationspolitik

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Följer man de opinionsundersökningar som mäter vilka frågor som väljarna anser är viktigast så ser man att migration/integration toppar dessa mätningar. Detta har av en del tagits som intäkt för att svenska folket vill skärpa migrationspolitiken. Men riktigt så enkelt är det inte. Samma mätningar visar nämligen att fler är oroliga för ökad rasism än för exempelvis ökad invandring och vi ser också att Centern växer i opinionen trots att partiet har valt att stå upp för en generös flyktingpolitik. Väljarna anser således att frågan är viktig men man har olika uppfattning om hur frågan skall lösas.

Detta faktum och de fyra Allianspartiernas olika förhållningssätt avseende integration/migration gör att vi som stödjer Alliansen måste ställa oss frågan hur vi på bästa sätt svarar upp mot väljarnas oro samt den enskilda flyktingens självklara rätt till stöd.

Lösningar på lång och kort sikt

För egen del anser jag att Alliansen bör tillsätta en migrations- och integrationsgrupp som jobbar fram ett gemensamt integrations- och migrationsprogram innan valet. Detta dokument bör bygga en internationell långsiktig lösning av dagens utmaningar samt en kortsiktig mer akut lösning på de samma.

I den långsiktiga strategin bör vi lyfta frågor som att EU tar över hela migrations- och asylpolitiken vilket gör att de som söker asyl inom EU söker hos en gemensam EU-myndighet. Detta kommer att leda till att alla som söker asyl i Europa får samma rättssäkra bedömning och de som får asyl kommer att placeras i ett EU-land vilket i sig leder till en bättre fördelning av antalet flyktingar. Dagens situation där Grekland och Italien bär ett extremt stort ansvar samtidigt som alla andra ”slipper” ta ansvar för flyktingkatastrofen är inte rättvis eller solidarisk.

För att lyckas med detta skall finansieringen av den nya myndigheten hanteras inom EU-budgeten. EU måste också ta över ansvaret för de yttre gränserna, samt öppna upp för möjligheten att söka asyl till EU på EU-ländernas olika ambassader. Ytterligare så bör EU utöka arbetet med att hjälpa flyktingar på plats vilket i sig kommer att minska trycket på Grekland och Italien samtidigt som flyktingar får möjlighet till en dräglig tillvaro i närheten av de hem som många drömmer om att få flytta tillbaka till så fort krig och oroligheter bara upphör.

Svensk lag ska gälla i Sverige

I den mer kortsiktiga inhemska delen av programmet bör vi öppna upp för enklare bygglovsregler så att kommunerna kan få fram bostäder utan allt för många överklaganden. Vi måste också vara bereda att se över arbetsmarknadens regler så att det blir enklare att anställa människor. Vi måste vara tydliga med att svensk lag gäller i Sverige och därför skall polisen ha de resurser som behövs för att lagföra de som begår brott. Ytterligare så måste vi lyfta fram vikten av vuxenutbildning och validering så att de som kommer till Sverige snabbt får förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden inom den kompetens och utbildning som dom har med sig ifrån sitt hemland.

Dagens inhumana gränskontroller bör snarast avskaffas och istället för att hindra människor med flyktingbehov ifrån att söka asyl bör Migrationsverket effektiviseras. Boendemiljöerna bör förenklas och man bör utnyttja möjligheten av att låta flyktingar bo hemma hos enskilda familjer som vill hyra ut del av bostad eller extra hus på tomten. Dagens institutionsboenden där Migrationsverket bygger upp egna enklaver ute i våra kommuner gynnar ingen utan det leder enbart till att förstärka ett osunt vi och dem-tänkande.

Betrakta alla äldre än 16 som vuxna

Vi måste också ta tag i de problem som uppstår när äldre låtsas att man är barn för att få tillgång till bättre stöd. Detta kan man åtgärda genom olika former av medicinsk bedömning men man kan också ställa sig frågan om ett barn som har klarat sig igenom hela Europa på egen hand är jämförbar med ett barn som växer upp i Sverige. Alla som är äldre än 16 år kanske därför kan behandlas som vuxna, vilket gör att incitamentet för att fuska i praktiken upphör samtidigt som mottagningskostnaderna drastiskt sjunker.

Nu är det inte min tanke att formulera alliansens gemensamma integrations/migrationsdokument i denna artikel men jag är övertygad om att alliansen har allt att vinna på att arbeta fram ett gemensamt dokument där man på ett tydligt sätt visar medborgarna hur vi tillsammans vill hantera dagens flyktingsituation.

Magnus Jacobsson (KD)