Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sluta trakassera HBTQ-personer

Det är inte okej att många HBTQ-personer fortfarande känner att de inte kan vara öppna på jobbet. Eller att de som avviker från normen på arbetsplatsen riskerar att bli diskriminerade.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

HBTQ personer utsätts dagligen för olika former av diskriminering och då inte bara på sin arbetsplats. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande för att dessa ska känna trygghet, menar debattörerna från Vision. Bild: Håkan Johansson
HBTQ personer utsätts dagligen för olika former av diskriminering och då inte bara på sin arbetsplats. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande för att dessa ska känna trygghet, menar debattörerna från Vision. Bild: Håkan Johansson

Lagen ställer krav på arbetsgivare att jobba förebyggande mot diskriminering och trakasserier. Vision förväntar sig att arbetsgivare i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner tar sitt ansvar. Vision jobbar för ett jämlikt och jämställt arbetsliv där alla får känna arbetsglädje, bidra med sin kompetens och känna rätten, möjligheten och respekten för sin egen identitet. För oss är det viktigt att så många som möjligt som delar vår syn på en schyst arbetsplats deltar under sommarens Pridefestivaler.

För det finns mycket kvar att göra, det visar bland annat rapporten ”Normer som skaver” (2018) framtagen vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Enligt rapporten är kränkningar och obetänksamt bemötande en återkommande del av vardagen för 40 procent av HBTQ- personerna som jobbar i Göteborg stad. 16 procent av de homo- och bisexuella är inte öppna för någon kollega och ytterligare 17 procent är bara öppna för några få.

HBTQ-personer har ett lägre psykiskt välbefinnande än personer som inte är HBTQ, vilket delvis kan knytas till arbetsmiljön. Genomgående i analysen framstår personer med icke-binära könsidentiteter och med transerfarenheter som extra utsatta. De är mer utsatta för olika former av kränkningar, känner sig mindre trygga och accepterade och har lägre psykiskt välbefinnande.

Tyvärr vet vi inom Vision, utifrån erfarenhet, att Göteborgs stad är långtifrån ensamma om ovanstående. HBTQ personer utsätts dagligen för olika former av diskriminering och då inte bara på sin arbetsplats. Vi har kommit långt i arbetet för ett demokratiskt och rättssäkert samhälle byggt på grundtanken om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling på alla områden. Det återstår dock mycket arbete. Det visar ovan rapport samt annan forskning och sakkunskap.

Ett jämlikt samhälle utan ett jämlikt arbetsliv är i praktiken en omöjlighet. För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste vi börja med att förändra normer och beteenden på våra arbetsplatser. Det finns många bra verktyg för att nå dit, till exempel reglerna i diskrimineringslagen med de så kallade ”aktiva åtgärderna”. Liksom det systematiska arbetsmiljöarbetet där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är i fokus.

Vision ser positivt på de nya reglerna som innebär ett utökat ansvar för arbetsgivarna att systematiskt undersöka, analysera och åtgärda skillnader på arbetsplatsen. Samtidigt vet vi att alltför många arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap om hur de ska arbeta utifrån diskrimineringslagen.

Vision uppmanar därför arbetsgivarna att:

- Arbeta förebyggande enligt diskrimineringslagens aktiva åtgärder och samverka med Vision

- Höja kompetensen om transinkludering bland chefer och medarbetare

- Ge chefer förutsättningar att leda mångfald, till exempel genom kompetensutveckling och tid för ledarskapet

Vi är övertygade om att vi kan göra ännu mer för att skapa en arbetsplats för alla, där allas kompetenser bidrar till utveckling och där det råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Och vi samarbetar gärna med er arbetsgivare i kommunerna Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla för att nå målet.

Veronica Magnusson

förbundsordförande i Vision

Anna Olofsson

Visionsordförande i Färgelanda

Pia Stolt

Visionsordförande i Munkedal

Ann-Catrine Holst

Visionsordförande i Sotenäs

Lotta Olsson

Visionsordförande i Uddevalla

LÄS MER: Alla får gå under Prideflaggan!

LÄS MER: Låt partierna gå med i Pride-demonstrationen – med banderoll