Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Småföretagen centrala för klimatomställningen

En grön skatteväxling måste leda till investeringar i innovation och teknik, och kompetens som stärker svenska småföretag.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Satsningar på klimat- och hållbarhetsarbete har blivit allt viktigare för småföretagen. De ser dessutom att det är bra för affärerna – och det är en förutsättning för att Sverige ska kunna ställa om och bli världens första fossilfria välfärdsnation. Nu måste politikerna få de rätta spelreglerna på plats.

Småföretagen utgör 99,4 procent av alla företag i Sverige. Enligt en ny undersökning från Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent har småföretagen redan idag har ett stort engagemang för hållbarhet. Hela 9 av 10 av företagare anser att hållbarhet är en prioriterad fråga och 2 av 3 bedriver redan idag ett hållbarhetsarbete.

Småföretagen ser sitt ansvar och vill bidra – vilket är viktigt för att omställningen ska lyckas.

Utöver att företagen genom sitt hållbarhetsarbete är med och bidrar till vårt gemensamma bästa ser de även affärsmässiga fördelar av sitt hållbarhetsarbete som nöjda kunder och ökad affärsnytta. En klar majoritet av företagen, 57 procent, uppger exempelvis att klimatarbete ger företag konkurrensfördelar och lika många har själva ambitionen att minska sina växthusgasutsläpp.

Den kanske viktigaste slutsatsen av undersökningen är dock att företagen behöver kunskap, effektiva verktyg och tydliga incitament för att kunna ställa om. Därför krävs en politisk viljeriktning som stärker småföretagens möjlighet att bidra i klimatomställningen. Därför efterlyser vi:

• Tydlig, förutsägbar och långsiktig statlig styrning. Det behövs en tydlig plan för en omställning för hela samhället så att rikspolitiken får genomslag regionalt och lokalt. En grön skatteväxling måste leda till investeringar i innovation och teknik, och kompetens som stärker svenska småföretag.

• Utvecklade ekonomiska incitament för omställning. Skapa fler och mer omfattande ekonomiska stimulansinsatser i form av skattenedsättningar för miljövänliga alternativ eller bidrag med förenklade ansökningsprocesser för småföretag som investerar i fossilfria alternativ.

• Kompetenslyft för klimatåtgärder. Staten bör erbjuda ett kunskapslyft för småföretagare för att snabbt kunna möta de ökade kraven från kunderna och staten. Med energieffektivisering kan företagen minska förbrukning och spara pengar, energikartläggningsstödet har varit en framgång och bör förlängas efter april 2019.

• Stimulerad efterfrågan på småföretagens hållbara produkter och tjänster. Upphandlingar med höga ambitioner som uppmuntrar hållbarhetsaspekter behöver anpassas efter småföretagens verklighet. Det behövs även insatser för att stimulera konsumenters efterfrågan på hållbara tjänster och produkter.

De drygt 1 miljon småföretagen har en helt central roll att spela i omställningen till en fossilfri, hållbar utveckling och därmed säkrad långsiktigt tillväxt. Nu krävs politiska beslut som gör denna framtid möjlig.

Svante Axelsson

nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Günther Mårder

vd Företagarna

Mikael Erlandson

regionchef Företagarna Västra Götaland