Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Debattörerna argumenterar mot den föreslagna planen att bygga ytterligare 120 lägenheter på Kleven-området. Bild: Lasse Edwartz

Smögen tål inte mer trafik under sommaren

Klevenområdet blev ett fritidsboende för bilburna välbärgade ”badgäster”

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi är flera hundra som går på Smögenbryggan och funderar över hur Klevenområdet på andra sidan bryggan kunde bli så fullkomligt överexploaterat. Pengar, pengar och åter pengar säger de flesta vi pratar med. Det finns en stor sorg i mångas hjärta över att det blev som det blev och vi kan inte låta bli att fundera över hur det skulle kunna utvecklats om vi politiker hade tagit vårt ansvar och varit modiga.

LÄS MER: Kleven behöver inte mer exploatering

Vi ser framför oss ett fantastiskt bostadsområde där alla boenden kan se havet på samma sätt som man sedan århundraden byggt i våra kustsamhällen. Vi ser framför oss en låg blandad bebyggelse med ”riktiga” tomter där man kan anlägga sin lilla trädgårdstäppa. Vi ser fina lekplatser för barnen och gröna mötesplatser där man kan sitta på ljugarebänken i solskenet. Vi ser ett helt nytt bostadsområde där generationer kan mötas och bo tillsammans i en boendemiljö som bjuder in till social samvaro med hållbara material som förstärker den unika natur som finns där. Vi ser bergen och badplatsen Pompa som den välkomnande och inbjudande fritidsmiljö som folket på Smögen har uppskattat i alla tider. Vi ser ett bostadsområde där kollektivtrafiken är utformad så att bilen i de flesta fall kan undvikas. (Idag kan inte ens en buss vända på området!) Vi ser de kommande generationernas drömboende på Smögen.

LÄS MER: Bra att 58 personer är skrivna på Kleven

Nu blev det inte så. Klevenområdet blev ett fritidsboende för bilburna välbärgade ”badgäster” eller för den som investerar pengar i fastigheter för att hyra ut och ”casha hem” när marknaden står sig som starkast. Några av dessa fastighetsägare vill inte acceptera den gamla genuina kulturen där man kan röra sig fritt i bergen och på badplatser. De stänger igen med diverse sofistikerade metoder. Av de cirka 250 boendeenheter som finns så bebos endast ett 30-tal lägenheter av åretruntboende. Det är tacksamt att vi har några som bor där året runt. Vi kan inte backa tiden tillbaka, vi måste blicka framåt och vidta åtgärder som förbättrar och utvecklar Kleven så att fler vill bosätta sig i därute. Vi välkomnar en diskussion angående förbättringspotential!

LÄS MER: Säg nej till fler lägenheter på Kleven

Nu står det en ny exploatör på dörren och knackar. Han vill bygga ytterligare 120 lägenheter på Kleven. Nu har vi chansen att vara kloka, modiga och ansvarsfulla politiker. Vi måste våga vägra i ett läge då det inte finns behov av fler lägenheter. Smögen tål inte heller att trafikeras med ett 150-tal fler bilar, reningsverket går för fullt redan och hamnen är proppfull med båtar under säsong. Det senare visar att det är viktigt att delar av den marina verksamheten får vara kvar på området. Smögens framtida bebyggelse och infrastruktur måste utredas grundligt i arbetet med den nya översiktplanen som nu har påbörjats. Här måste också belysas vilka som ska vara kostnadsbärare av utbyggnad av reningsverk och övrig infrastruktur då bostadsbyggandet i första hand inte vänder sig till de som har för avsikt att bo i kommunen.

LÄS MER: Turisterna måste vara med och betala!

Nu ska vi ta det politiska ansvaret och inte locka in exploatören i dyrbart planarbete för bostäder som det inte finns förutsättningar för. Vi ska avvakta det påbörjade arbetet med en ny översiktsplan där framtiden för Kleven och övriga delar i kommunen ska beskrivas.

LÄS MER: Nu får det vara nog med exploateringar på Kleven

Den 11 april ska byggnadsnämndens arbetsutskott ta ställning i frågan om planbesked för 120 nya bostäder. Prata gärna med oss politiker!

Britt Wall (S)

2:e vice ordförande

Vivianne Gustafsson (S)

ledamot

Byggnadsnämnden i Sotenäs

LÄS MER: Ny detaljplan ger fler möjligheter

LÄS MER: Områden som Kleven förstör Bohusläns karaktär