Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Sotenässkolan. Hit bör inte sexorna komma. Bild: Mattias Modéen

Socialdemokraterna vill inte flytta årskurs sex till högstadiet

"Det är bättre att flytta några få lärare i moderna språk en gång i veckan"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Socialdemokraterna i Sotenäs vill att stadieindelningen låg-, mellan- och högstadiet skall vara kvar. Att som alliansen beslutat, flytta alla i årskurs sex till högstadiet är ett beslut vi är mot. Skälen är flera.

Eleverna i årskurs sex behöver få vara störst på ”sin” skola där de känner till regler, normer och personal. De behöver få känna tryggheten i undervisningen när de skall genomföra de nationella proven under årskurs sex. Deras lärare som känner dem sedan tidigare är bäst på att anpassa undervisningen utifrån kunskapen om varje elevs möjligheter och bedöma deras förmågor utifrån kunskapskraven i läroplanen.

Skolgårdarna på låg- och mellanstadieskolorna är anpassade efter elevernas behov av rörelse och lek. Sotenässkolans utemiljö är inte anpassad på samma sätt och det skulle krävas rejäla anpassningar för att fortsätta uppmuntra till lek och rörelse.

Kursplaner, timplaner och kunskapskrav är skrivna utifrån stadieindelningen låg, mellan och högstadiet. På högstadiet sker undervisningen utifrån ett ämneslärarsystem, där eleverna möter många olika lärare i de olika ämnena och i olika klassrum. På mellanstadiet undervisas eleverna oftast utifrån ett klasslärarsystem med få lärare och i få klassrum. Eleverna behöver få årskurs sex på sig att mogna för att möta den förändrade skolsituationen som en högstadiemiljö innebär.

Ett annat tungt vägande skäl är att Sotenässkolans lokaler inte räcker till. Detta gäller främst de ämnen som kräver speciell utrustning, som slöjd och idrott.

Ett skäl att flytta årskurs sex till högstadiet har varit att de framöver skall undervisas i moderna språk från årskurs sex. Socialdemokraterna anser att det är bättre att flytta några få lärare i moderna språk en gång i veckan än cirka 100 elever till högstadiet.

Socialdemokraterna i Sotenäs vill att eleverna i årskurs sex ska vara kvar på ”sina” skolor med lärare och miljö som är kända för dem. Den trygghet socialt och kunskapsmässigt det innebär är en framgångsfaktor när de nationella proven skall genomföras, bedömas och deras första betyg skall sättas.

Socialdemokraterna i Sotenäs vill se barn lyckas.

Lotta Johansson (S)

Therese Mancini (S)

Annica Erlandsson (S)

Anders Henriksson (S)

Sanna Lundström Gustafsson (S)

Kent Östergren (S)

Stellan Welin (S)