Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Protestmöte mot stängning av Gullvivan, hundratals engagerade kom till Bottnahallen.Birgitta Gunnarsson och Kenneth Jonson, SkaftöborÅke Johansson, ordförande i Skaftö öråd
Protestmöte mot stängning av Gullvivan, hundratals engagerade kom till Bottnahallen.Birgitta Gunnarsson och Kenneth Jonson, SkaftöborÅke Johansson, ordförande i Skaftö öråd

Som politiker får man acceptera hårda ord

Visa förståelse för frustrationen hos vårdtagare och anhöriga på Skaftö!

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommentarer till Jan-Olof Johansson och Leif Schöndell 23 augusti

LÄS MER: Vi accepterar inte hot och ryktesspridning

Inledningsvis anser jag att er insändare, Jan-Olof Johansson och Leif Schöndell har en ton som i mycket påminner om gamla tiders makthavares språk till menigheten som de betraktade som mindre vetande. Jag är övertygad om att de flesta människorna i Sverige har klart för sig hur den representativa demokratin fungerar, det behöver ni inte knäppa människor på näsan med. Dessutom tar ni er vatten över huvudet när ni hänvisar till Sokrates och Platon. Det som fanns då skulle man idag absolut inte kallat demokrati. Det var ett fåvälde!

LÄS MER: Det måste bli en sansad debatt om Gullvivan

Inte någonstans i er debattartikel visar ni någon som helst förståelse för den oro och frustration vårdtagarna och de anhöriga kan känna! Men er egen frustration tar ni ut på de engagerade människor som vågat ifrågasätta ert beslut!

Ert sätt att möta medborgarna följer det mönster som blivit allmängiltigt, politikerna gör aldrig något fel. Något fanns det väl som ni kunde gjort bättre eller är ni verkligen lika ofelbara som rikspolitikerna? Mig veterligen har Lysekils kommun exempelvis inte gått ut med något pressmeddelande om att man skulle stänga Gullvivans äldreomsorg? Det kunde ha varit ett sätt att åtminstone något så när försökt bevara en demokratistämpel.

Lysekils kommuns värdegrund om bemötande av medborgarna, se utdrag:

Värdigt ”Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera utifrån fakta och gott personligt omdöme”

Sedan hur demokratin utövas kan man ha uppfattningar om, särskilt i tider där varken regering eller statsminister är valda av folket. Det har utarbetats en praxis att ta beslut utan att normala demokratiska spelregler följs. Ett exempel är förändringen av pensionssystemet där den ändring som genomförts, i all tysthet, får negativa konsekvenser särskilt för kvinnor som varit hemma och uppfostrat sina barn.

Om man sedan granskar vad exempelvis Socialdemokraterna i kommunen gått till val på så finner man att de snarare stöder vikten av äldreomsorg i Fiskebäck än förordar en nedläggning. Kommunen aviserar en utökning av platser (eventuell 20 till 30 platser) i Gullvivan inte nedläggning. Det är märkligt är att inga medel finns avsatta för detta i kommunens långtidsplan! Dessutom, anser jag, har medborgarna rätt att ta del av det beslutsunderlag som låg till grund för stängningen av Gullvivan. Det kunde ni informerat om mer explicit i kontakten med medborgarna. Det ni säger att det ”inte fanns förutsättningar för en säker och ändamålsenlig vård och omsorg så som socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen föreskriver” måste naturligtvis gå att redovisa i detalj med vad det är som förhindrar att ändamålsenligheten i omsorgen inte kan garanteras. Jag har inte sett någon sådan detaljerad information. Jag har ställt frågan till Lysekils kommun att jag önskar få ta del av det beslutsunderlag som låg till grund för stängningen av Vitsippan men hittills inte fått något svar.

Eftersom jag själv varit kommunpolitiker i cirka 10 år i en avsevärt större kommun än Lysekil så får man som politiker var beredd på att bli ifrågasatt. På min tid (70 och 80-tal) fanns inte asociala medier typ Twitter och Facebook, utan medborgarna tog kontakt via telefon. Jag har aldrig blivit hotad men ofta mötts av hårda ord vilket jag ansåg att jag var tvungen att acceptera.

Jag anser att ni skall undvika både Twitter och Facebook, för de är i inget annat än forum för människor som aldrig annars i en offentlig debatt skulle våga framföra sina åsikter. Det borde ni inse och undvika dessa sajter och absolut inte ta det som en intäkt för vad människor i allmänhet anser. Tyvärr har ju både myndigheter och ministrar fått för sig att det är på Twitter och Facebook man bedriver politik. Alla behöver inte vara och bete sig som Donald Trump. (Trumps följare dödshotade mig när jag kommenterade uppgifter Trump skrivit. Jag gick ur Twitter omedelbart.) Tyvärr har vi ministrar som tydligen älskar att uttala sig på Twitter men som aldrig går i svaromål om man exempelvis har en åsikt motsatt deras.

Är det så att någon blivit hotad så är det naturligtvis en sak för polisen att utreda och då måste anmälan göras. Vad menar ni med ryktesspridning? Ni måste väl kunna precisera vad det är för ryktesspridning som ni anser vara så allvarlig och som drabbat tjänstepersoner (tjänstepersoner är inte förtroendevalda) och politiker.

Man förundras över hur planen för investeringar via socialnämnden ser ut fram till år 2023?

Äldrevård. Andelen äldre ökar konstant i kommunen och utöver det nya äldreboendet i Fiskebäck kommer det behövas ytterligare boende. Socialnämndens äldreboendeplan pekar på ytterligare 30 platser inom denna planperiod. Exakt behov av platser och vilket investeringsutrymme som behövs kommer att behövas utredas mer. Inga medel finns avsatta i budget för 2019.

Det budgeterade resultatet är för år 2018 är 14 miljoner kronor. Denna summa avsätts för möjlighet till nyinvesteringar som beslutas av kommunstyrelsen. Respektive nämnd får i samband med budgetbeslut begära medel från detta anslag. Den totala ramen för år 2018 års investeringar uppgår därmed till 47 miljoner kronor.

Bengt Johansson