Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Birgitta Albertsson (S) - Britt Wall (S)

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Sotenäs kommun måste ta ansvar

Heltider skall bli en rättighet och deltid en möjlighet.

Bohusläningen redovisar i artikel den 25 januari att vårdtagare i Sotenäs får besök av 23 olika anställda under en tvåveckorsperiod. Tänk dig in i situationen att du som är i behov av vård och omsorg skall kunna känna tillit och trygghet till 23 olika ansikten i ditt hem under en tvåveckorsperiod.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Det är en omöjlig och helt oacceptabelt situation. Problemet har i stora delar sin grund i en otillfredsställande arbetsmiljö med skyhöga sjuktal och omfattande personalomsättning. Dessutom förväntas de anställda att arbeta deltid i olika omfattning samt att ställa upp på ledig tid för att "rycka in" vid behov. Lägg därtill att lönerna är med de lägsta på marknaden.

Vi måste fundera på vilka konsekvenser detta får för våra gamla och sjuka som är beroende av vård och omsorg. Kvalitén i vården är helt beroende av utbildad och erfaren personal samt en attraktiv arbetsmiljö. Idag väljer ungdomarna bort att arbeta i välfärden. Vem utbildar sig för att ta en 80 procents tjänst till en lön av cirka 20 000 i månaden? Sotenäs kommun måste ta ansvar och behöver en plan för hur vi skall kunna garantera en god vård i framtiden. En plan som bidrar till ett attraktivt arbetsmiljöklimat där personalen känner att de har möjlighet att skapa tillit och vara lyhörda för vårdtagarnas behov och önskemål.

Socialdemokraterna har under flera år drivit på för att heltider skall bli en rättighet och deltid en möjlighet. Nu kommer vi också att driva frågan om ett attraktivt arbetsmiljöklimat!

 

Birgitta Albertsson (S)

Britt Wall (S)

Socialdemokraterna i Sotenäs