Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Daniel Nordström (M)

Sotenäs måste leva hela året

Daniel Nordström (M): Vi måste hitta alternativa lösningar på framtidens utmaningar

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det finns en väldigt stark framtidstro med många möjligheter, men också utmaningar i Sotenäs kommun.

Positivt är att kommunen lyckats vända den negativa befolkningsutvecklingen med en mångfald av fler nyfödda barn, barnfamiljer och äldre som väljer att bosätta sig i kommunen. De som bor, lever och verkar i Sotenäs kommun utgör grunden i kommunens skattebas. Minskade skatteintäkter innebär att det blir svårare att erbjuda våra kommuninvånare en hög kvalitet av kommunal service inom skola, vård och omsorg. Därför måste kommunen fortsätta att arbeta strategiskt och målmedvetet för en ökad befolkningstillväxt och förbättrat företagsklimat för att locka hit fler kommuninvånare och företag.

Kommunen har klättrat 24 (plats 236) placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Vi behöver fortsätta skapa ännu bättre förutsättningar för nyetableringar, bejaka utvecklingen av det befintliga näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen och säkra den lokala kompetensförsörjningen. Detta tillsammans skapar förutsättningar till ökade skatteintäkter, möjligheter till samhällsutveckling och att utmärka sig som en framtidskommun.

Våra kommuninnevånare behöver i sin tur bejaka det lokala näringslivets intressen, genom att tänka globalt och handla lokalt så bidrar det till ett levande och hållbart samhälle, vilket gynnar alla i Sotenäs kommun.

Sotenäs är havets kommun och kan erbjuda en unik kust- och havsmiljö som ligger till grund för ett stort antal arbetstillfällen inom beredningsindustrin och besöksnäringen. Fortsatta satsningar på miljö- och hållbar utveckling inom ekoturism, marin livsmedelsproduktion och industriell symbios leder till både nya och bevarande arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och en levande kommun hela året om.

Sotenäs har över tid uppvisat mycket höga studieresultat och våra små skolor kan erbjuda trygga uppväxtvillkor och trivsel för våra barn och ungdomar. Kommunen kan erbjuda en hög livskvalité och goda levnadsvillkor för vuxna och äldre invånare som valt att bo, leva och arbeta i kommunen.

Faktorer som är avgörande för att attrahera nya arbetstagare, arbetsgivare och kommuninnevånare är att kommunen kan erbjuda ett varierat utbud av bostäder för ungdomar och barnfamiljer, samt ändamålsenliga och prisvärda boendealternativ för äldre. Det tillsammans med tillgång till olika samhälls- och servicefunktioner i samtliga delar av kommunen, en god och välutvecklad infrastruktur samt ett brett kultur- och fritidsutbud.

Vi kan idag se en trend där verksamheter på landsbygden avvecklas istället för att utvecklas. Näringsverksamheter nedmonteras, staten centraliserar centrala servicefunktioner till större städer, banker och närpoliser försvinner samt att det lokala kultur- och fritidsutbudet minskar. Sotenäs kommunen behöver arbeta för en förbättrad tillgång till kommersiell och offentlig service som erbjuder välfärdstjänster, samt att stärka den statliga närvaron som arbetsgivare i kommunen. Kommunen behöver hitta kostnadseffektiva lösningar för att hela Sotenäs kommun ska vara en levande åretruntkommun. Detta genom att identifiera outnyttjade resurser och möjligheter, hitta alternativa lösningar på framtida utmaningar. Samhälls-, näringsliv-, turism- och föreningsutvecklingsfrågor behöver stå högst upp på agendan för att hela Sotenäs kommun ska leva året om.

 

Daniel Nordström (M)

 

Har du synpunkter på insändaren eller vill du tycka till om något annat? Använd vårt insändarformulär eller läs mer om hur man gör här.