Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhus SU exteriör Sjukhusbyggnad ingång entré huvudbyggnaden taxibilar

Stäng inte Sahlgrenskas lungavdelning

Kontinuitet, trygghet och patientsäkerhet är i fara

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De sköraste och mest utsatta patienterna drabbas om den enda slutna avdelningen för lungpatienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset stänger. Den föreslagna lösningen med att placera ut patienter på andra avdelningar riskerar kontinuitet, trygghet och patientsäkerhet, skriver bland andra Bengt Hagstedt, HjärtLung Västra Götaland.

Den slutna avdelningen för lungpatienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset har plats för 14 till 16 patienter, är alltid fullbelagd och räcker i dagsläget inte till för att täcka behoven av avancerad lungsjukvård. Där finns patienter med KOL, emfysem, lungcancer, lungfibros, cystisk fibros eller andra svåra diagnoser som kräver avancerad specialistvård.

De här patienterna tillhör våra sköraste och mest utsatta grupper. De lider ofta av andnöd och allvarlig ångest, och behöver ett tryggt omhändertagande. Patienterna kan också ha svårigheter att meddela sig med omvärlden och behöver ha en begränsad grupp personal omkring sig som känner dem väl och kan tolka deras behov. Nedläggningen av den slutna lungavdelningen är ett hot mot både kontinuitet och trygghet för patienterna.

Områdeschef Per Albertsson, som fattat beslutet om stängning på grund av personalproblem, lovar att patienterna kommer att behandlas av samma högspecialiserade läkargrupp som tidigare och vårdas av erfarna sjuksköterskor och undersköterskor (enligt replik i Göteborgs-Posten 18/10). Frågan är hur länge personalen blir kvar? Det är uppenbart att det råder en stor oro på arbetsplatsen. Lösningen på problemen med att rekrytera personal kan rimligtvis inte vara att ta ett stängningsbeslut, som riskerar den kompetenta personal man redan har.

Enligt Albertsson ska Sahlgrenskas lungavdelning hållas stängd i minst 13 månader innan det ska öppnas en ny och modern avdelning för lungmedicin. Under tiden finns det ingen sammanhållen plan för vart patienterna skall ta vägen. I stället ska de fördelas ut på olika avdelningar där man inte är specialister på att behandla och vårda svårt lungsjuka och ångestfyllda personer. Detta anser vi vara en allvarlig risk för patientsäkerheten.

Vi vet att det redan är problem med otillräckligt antal sängplatser på Sahlgrenska sjukhuset. Väntetiderna på akutmottagningen har länge varit omänskligt långa, till stor del beroende på platsbrist. Det verkar vara ett synnerligen dåligt tillfälle att stänga ner ytterligare en avdelning, dessutom den enda i sitt slag. Belastningen på övriga avdelningar kommer att öka ännu mer, vilket drabbar alla patienter.

Vi vädjar till sjukhusledningen för Sahlgrenska universitetssjukhuset att ändra detta olyckliga beslut! Lämpa inte över era personalproblem på en av de svagaste patientgrupper vi har!

Bengt Hagstedt

ordförande föreningen HjärtLung Västra Götaland

Olle Setterberg

ordförande Patientföreningen för Lungfibros

Anna Lena Ericson

egenvårdsombud Föreningen HjärtLung Västra Götaland