Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Stötta småföretagen i regionen

Var femte småföretagare i Västra Götaland oroar sig för en kommande lågkonjunktur, visar en ny undersökning från Visma. I landet som helhet oroar sig var femte småföretagare. Var fjärde småföretagare har redan vidtagit åtgärder för att rusta sig för nedgången.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den svenska högkonjunkturen nådde sin topp 2018, och vi ser nu att ekonomin mattas av med lägre tillväxt. Småföretagsbarometern 2019, en konjunkturmätning gjord av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna, visar en nedåtgående trend för sysselsättning, orderingång och omsättning bland landets småföretag.

Av de företag i Vismas undersökning som redan har agerat för att möta en kommande lågkonjunktur har hälften sett över sina kostnader. Var femte har skjutit upp eller pausat sin rekrytering. Det är något som direkt påverkar sysselsättningen i Sverige. Därför är det nu extra viktigt att småföretagare runt om i landet får bästa möjliga förutsättningar att driva sina företag. Vi på Visma har fyra förslag på hur detta kan göras.

Sänk kostnaderna för att anställa. Den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter för enmansföretag bör göras permanent. Den bör också utökas att gälla alla små företag, så att fler vågar växa och skapa nya jobb.

Skapa fler möjligheter till finansiering. Många småföretagare är beroende av lån från familj och vänner för att kunna starta och driva sina verksamheter. Risken för privatekonomin är påtaglig, vilket skrämmer många.

Säkra tillgången på kompetens. Det är en utmaning för företag i alla storlekar att hitta rätt kompetens. I Västra Götaland bör man skapa dialog med företagen om deras behov och planera utbildningar utifrån detta.

Underlätta generationsväxlingen. Det finns i dag 100 000 företag som snart behöver nya ägare när de nuvarande går i pension. Om ingen tar över finns risk att välfungerande företag läggs ner. I Västra Götaland bör man se till att matcha seniora företagare med unga som kan driva verksamheten vidare.

Boo Gunnarson

företagarexpert på Visma Spcs