Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Klimatsmart. Järnväg ger mindre koldioxidutsläpp. Bild: Lasse Edwartz

Starkaste argumentet för Bohusbanan saknades

Därför är en utbyggda Bohusbanan så viktig för framtiden

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I torsdags höll Bohusbiennalen rådslag i Uddevalla om hur Bohusbanan ska stärkas . Regering och ledande regionpolitiker nobbade dessvärre mötet. Ändå färgades det av många idéer och viss optimism.

Men det enda riktigt starka framtidsargument som skulle kunna motivera en förlängd Bohusbana Göteborg-Oslo saknades uppenbarligen; det återgavs i varje fall inte i mediarapporterna från Biennalen. Det argumentet är att Sveriges riksdags beslut om att landets vägtrafik år 2030 ska vara fossiloberoende inte har en chans att nås – om inte spårtrafiken med människor och gods ökar dramatiskt! Detta visas tydligt i siffror från våra expertmyndigheter. Klimatsmarta biodrivmedel, el- och hybridfordon hjälper en bit. Men den stora satsning som måste göras de närmaste tio åren är en forcerad utbyggnad av kollektivtrafiken på upprustade spår kring och mellan stora tätorter. Bland annat Bohusbanan över Svinesund som knyter samman Köpenhamn-Göteborg-Bohuslän-Oslo.

E6 är Sveriges trafikintensivaste motorväg. Våra klimatpolitiska mål - alltså redan fattade av riksdagen - kräver att trafikökningen här hejdas och minskas genom investeringar i modern spårtrafik för överföring av stora mängder gods och en effektiv arbetspendling.

Tanken att Bohusbanan, förlängd till Norge, skulle kunna vara en "missing link" till Oslos internationella flygplats är förstås möjlig men knappast ett viktigt argument för att satsa så stora pengar. Det är däremot Sveriges klimatpolitik. Kör på det istället, Magnus Jakobsson, när du ordnar hearing i riksdagshuset! Avgörande är att förmå Sveriges kommande regering att förhandla med norska regeringen om Bohusbanan som ett gemensamt ekonomiskt och klimatpolitiskt lönsamt projekt som bidrar till att våra bägge länder kan uppfylla sitt ansvar för det globala Parisavtalet om klimatet.

Stefan Edman